Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01-08-2016

26/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 01 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1-8-16

22/07/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 1η Αυγούστου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την Γ11/307 Δικογραφία
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την Σ16/208 Δικογραφία.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016
4. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2016.
5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2016.
6. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Αναστασίας Σίδερη (σχετ. 136/2016 ΑΟΕ).
7. Επί του υπ’ αρ, πρωτ. 8848/14-7-2016 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων.
8. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
9. Αποδοχή δωρεάς παλαιού πυροσβεστικού οχήματος.
10. Επί του από 7/7/2016 εγγράφου του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
11. Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
12. Επί της 43/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την προμήθεια ηλεκτρομηχ/γικού εξοπλισμού για την επισκευή υποσταθμού Μ/Τα αντλιοστασίου του ΒΙΟΚΑ Λ.Αιδηψού».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-07-16

15/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» στην υπ’ αριθ. 6074/27-5-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού όπως ισχύει, Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας: 14, Τίτλος: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών και καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής της πρότασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19-07-16

14/07/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
2. Εξέταση της υπ.αριθμ.7983/5-7-2016 αίτησης της Δημητροπούλου Γεωργίας με θέμα: να δοθεί αριθμός στην οικία-επαγγελματική στέγη της στην οδό Φιλελλήνων στα Λ.Αιδηψού.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ.8194/7-7-2016 αίτησης του Χρήστου Ανάργυρου με θέμα: χορήγηση οκτώ θέσεων παρκαρίσματος έμπροσθεν του ξενοδοχείο «MARAVELIA ART HOTEL» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Λ.Αιδηψού.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8629/13-7-2016 αίτησης του Λάβα Αλέξανδρου- Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Καμαρίων με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια για μουσική εκδήλωση στις 29-7-2016.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8776/14-7-2016 αίτησης του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008 με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου-πλατεία στον Ταξιάρχη για μουσική εκδήλωση στις 30-7-2016 .
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8758/14-7-2016 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς με θέμα: παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, πλατείας, στην Κοκκινομηλιά για τη διεξαγωγή του ετήσιου Πανηγυριού στις 23-7-2016 .
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-07-16

14/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στ 1ο και 2ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
1)΄Εγκριση ισολογισμού 2015 και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Εισηγητική έκθεση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής.
3)Κάλυψη εξόδων για τα ΄΄ΔΡΟΣΙΝΕΙΑ΄΄ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
4)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.4843/10-6-2016, 4842/10-6-2016, 4833/10-6-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄ και του με αρ.πρωτ. 4787/10-6-2016 με θέμα ΄΄Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου΄΄.
5)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6)Επί Υπομνήματος των Δικηγόρων που διατηρούν γραφεία στην Βόρεια Εύβοια, με θέμα την προτεινόμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Ιστιαίας.
7)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.
8)Επί της από 7-7-2016 αίτησης του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων κ.λ.π. Βορείου Ευβοίας, με θέμα :΄΄Αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο΄΄.
9)Απόφαση για την Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ως νέο Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.
10)Επί αίτησης της Κας Ευμορφίας Σταυράκη Χας του Γεωργίου, για χορήγηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ιστιαίας.
11)Επί της από 13-7-2016 αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, σχετικά με παραίτησή του από την Επιτροπή Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)΄Εγκριση της με αρ.43/2016 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μ/Τα ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

11/07/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΚΤ.ΠΡ/ΣΜΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

08/07/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

08/07/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

07/07/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης ΄΄Υδρογεωλογική μελέτη του έργου αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Γιάλτρων΄΄».
2.Ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης ΄Υδρογεωλογική μελέτη για την άδεια λειτουργίας και την τροφοδοσία αφαλάτωσης Λιχάδας΄΄».
3.΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Φωτεινής Λαμπρινίδη (σχετ. η υπ’ αρ. 48/2016 ΑΟΕ)
5.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αρ. Ντάλα (σχετ. η υπ’ αρ. 26/2016 ΑΟΕ)
6.Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών-παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και καντινών».
7.Ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για ¨μελέτη ωρίμανσης για τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου Καστάλια του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

07/07/2016Posted by Admin

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΙ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΜΟΣ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

07/07/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω προθεσμιών που θα γίνει την 7η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.45, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

7η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04/07/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 8η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2.Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3.Εξέταση της υπ.αριθμ.6576/9-6-2016 αίτησης του Ηλιοδρομίτη Δημητρίου με θέμα: απαγόρευση στάθμευσης στην Παραλία των Βασιλικών.
4.Εξέταση της υπ.αριθμ. 6660/10-6-2016 αίτησης της Κουρούπη Μαρίας με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Αγριοβοτάνι.
5.Εξέταση της υπ.αριθμ. 4935/12-5-2016 αίτησης του Κραβαρίτη Στρατή με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Πευκί.
6.Εξέταση της υπ.αριθμ. 6818/14-6-2016 αίτησης του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν.Πύργου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Ν.Πύργο για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν.ΠΥΡΓΟΥ 2016.
7.Εξέταση της υπ.αριθμ. 7129/21-6-2016 αίτησης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών με θέμα: παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Ν.Πύργου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων « Πολιτιστικός Αύγουστος 2016» .
8.Εξέταση της υπ.αριθμ. 7158/22-6-2016 αίτησης του Γιαννακούλα Χρήστου με θέμα: ασφάλεια λουομένων.
9.Εξέταση της υπ.αριθμ.7590/29-6-2016 αίτησης της Θεοδοσιάδου Ελένη με θέμα : Επανεξέταση της υπ.αριθμ. 4862/11-5-2016 αίτησής της για σηματοδότηση δρόμου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/06/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 01 του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω καταλυτικής ημερομηνίας κατάθεσης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (01-07-2016) της ένταξης στο πλαίσιο δράσης ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄ έτους 2016-2017, για την παραμονή του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά και την επέκταση των δομών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

45/2016 ΚΔΑΠ.

Περίληψη διακήρυξης επανάληψης δημοπρασίας

28/06/2016Posted by Admin

ΑΔΑ: ΩΡΠ3ΩΕ7-ΗΦ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 28-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 7539
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη διακήρυξης επανάληψης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας και Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.500,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2017.
2)Στη θέση ΄΄Πάτερμος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου, 200 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 2.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2017.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6/7/2016, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4.4.16 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

28/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Ιουλίου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Χωματουργικής Ευβοίας Μον/πη Ι.Κ.Ε.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Μπουμπουγιάννη Αθανασίου
3. Επί του από 24-5-2016 εγγράφου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη
4. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.07.16

27/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 1η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Χωματουργικής Ευβοίας Μον/πη Ι.Κ.Ε.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Μπουμπουγιάννη Αθανασίου
3. Επί του από 24-5-2016 εγγράφου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη
4. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22.06.16

17/06/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος, στο 1ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου και στο 4ο & 6ο θέμα ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄ κ.Αθανάσιος Τσάντζαλος).
1)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Επί της υπ’ αριθμ.126/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
4)Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.
5)Επί της υπ’ αριθμ. 128/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.
6)΄Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.
7)Ορισμός Ελεγκτή Λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας.
8)Επί του με αρ.πρωτ.1017/83221/23-5-2016 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
9)Ορισμός αναπληρωματικών μελών Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 104/2016 Α.Δ.Σ.).
10)Επί του με αρ.πρωτ.6863/14-6-2016 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για άνοιγμα νέου λογαριασμού για Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού΄΄.
11)Επί του με αρ.πρωτ.7052/17-6-2016 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για άνοιγμα νέου λογαριασμού για Κληροδότημα Σπυρίδωνα Πανταζή΄΄.
12)Επί εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.4566/6-6-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
13)Κάλυψη εξόδων εκδήλωσης εγκαινίων αναστηλωμένου Πύργου Γεωργίου Δροσίνη και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14)Επί της από 3-6-2016 αίτησης του Δ.Σ.κ.Κων/νου Σελίμη, σχετικά με παραίτησή του από την Επιτροπή Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών Επιτροπής Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15)Επί του από 30-5-2016 Υπομνήματος των Δικηγόρων που διατηρούν γραφεία στην Βόρεια Εύβοια, με θέμα:΄΄Η μη κατάργηση της μεταβατικής έδρας Ιστιαίας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας΄΄
16)Επί της από 7-6-2016 αίτησης θεραπείας του κ.Ιωάννη Κυριακάκη του Κων/νου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.53/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.
17)Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού και πώληση μαλλί της γριάς, ποπ κόρν, ζαχαρωτών.
18)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
19)Προέγκριση χορήγησης αδειών κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
20)Ορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.
21)Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.242 και 264/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου΄΄.
22)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1453/85040/17-5-2016, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2016΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23)Επί του από 7-6-2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

17/06/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.06.16

17/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Λαμπρινίδη Φωτεινής (σχετ. υπ’ αρ. 33/2016 ΑΟΕ)
3. Επί του υπ’ αρ. 6894/15-6-2016 εγγράφου του Αν. Διευθυντή Ο.Υ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Ιστιαίας, ώστε να διαπιστώσει για ποια σχολεία του Δήμου μας έχει μεταγραφεί στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου η σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 274 του ν. 3463/06 απόφαση του Νομάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1894/1990, αναφορικά με τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους ή στις Κοινότητες.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17.06.16

13/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016
3. ΄Εγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και καντινών.
4. Επί του υπ’ αρ. 6195/2-6-2016 εγγράφου του Αν. Διευθυντή Ο.Υ.
5. Επί του υπ’ αρ. 6512/8-6-2016 εγγράφου πολιτών σχετικά με διάθεση ποσού 6.000 ευρώ για αγορά υλικών ύδρευσης επέκτασης δικτύου ύδρευσης.
6. Ανάκληση της υπ’ αρ. 118/16 ΑΟΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ