Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

17/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

15/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ

15/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20″.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED-3η φορά

14/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων-Ολοκληρωμένων μονάδων φωτισμού, με ανεξάρτητο τροφοδοτικό για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φωτισμού δρόμων και εξωτερικών χώρων της Ιστιαίας”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

18/03/2014Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ”

17/03/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών του ιδρύματος “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ”.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ” 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ” 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

17/03/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΩΡΕΟΥΣ

25/02/2014Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στους Ωρεούς
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΩΡΕΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

19/02/2014Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2014

12/02/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

05/02/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 4ο Τρίμηνο 2013 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 4ο Τρίμηνο 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

27/01/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2014 Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2014 Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

23/01/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΣΤΙΣ 3/2/2014 ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED-2η ΦΟΡΑ

15/01/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων-Ολοκληρωμένων μονάδων φωτισμού, με ανεξάρτητο τροφοδοτικό για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φωτισμού δρόμων και εξωτερικών χώρων της Ιστιαίας”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

13/01/2014Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΙΧΑΔΑΣ

07/01/2014Posted by Admin

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΙΧΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

07/01/2014Posted by Admin

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ(2η ΦΟΡΑ)

17/12/2013Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

04/12/2013Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

Σύνταξη έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2013

07/11/2013Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 3ο Τρίμηνο 2013 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 3ο Τρίμηνο 2013