ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23/10/2014

19/10/2014Posted by Admin

Καλούμε τα μέλη στην τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,στις 23 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23/10/2014

19/10/2014
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσάντζαλος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου στα θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού

17/10/2014Posted by Admin

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου στα θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου στα θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22.10.2014

17/10/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
2.-Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.
3.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2014.
4.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό πληρωμής δαπανών.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού

15/10/2014Posted by Admin

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού.
Παρακαλούμε να μας στείλετε πρόταση-προσφορά το αργότερο μέχρι 27 Οκτωβρίου, στην οποία θα αναφέρεται πέραν των άλλων το σχετικό κόστος ελέγχου της χρήσης

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΑΝΣΕΡ

15/10/2014Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους(σε σφραγισμένο φάκελο), προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου-επιθεώρησης των τριών(3) ανελκυστήρων του Δημαρχείου, εντός πέντε(5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τηλ.2226-3-50025.

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.10.2014

10/10/2014Posted by Admin

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.10.2014

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14.10.2014

10/10/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14.10.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14/10/2014

09/10/2014Posted by Admin

Καλούμε τα μέλη στην τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14/10/2014

8/10/2014
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

06/10/2014Posted by Admin

Αναμένεται εντός της εβδομάδας να αναρτηθεί στο SITE του ΙΝΕΔΙΒΙΜ η προκήρυξη εκπαιδευτών του τομέα ΑΠ09 στο οποίο εντάσσεται και ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού.
Η αίτηση θα συμπληρώνεται χειρόγραφα και θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στο ΚΔΒΜ του Δήμου ή/ και των Δήμων της επιλογής του υποψήφιου εκπαιδευτή.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2226350307.

Ακολουθεί λίστα με τα προγράμματα εκπαίδευσης

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 07/10/2014

03/10/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 7 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07.10.2014

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 01/10/2014

27/09/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, την 1η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01.10.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

26/09/2014Posted by Admin

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ .

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 29/9/2014

25/09/2014Posted by Admin

Kαλούμε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής στη συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στο Δημαρχείο Ιστιαίας στις 29/9/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 με θέμα: “Απόφαση για την πρόσληψη των τεσσάρων καθαριστριών”

25/9/2014
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσάντζαλος

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.09.2014

22/09/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.09.2014

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

19/09/2014Posted by Admin

Καλούμε τα μέλη στην τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Λύκειο Ιστιαίας, στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με θέμα: “Συγκρότηση επιτροπής”.

18/9/2014
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

19/09/2014Posted by Admin

Καλούμε τα μέλη στην τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέμα: “Συγκρότηση επιτροπής”.

18/9/2014
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσάντζαλος

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.09.2014

19/09/2014Posted by Admin

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.09.2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2014

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/9/2014
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

15/09/2014Posted by DimosAdmin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 17 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Ιανουάριος).

Τα τμήματα δημιουργούνται κατόπιν της ζήτησης των πολιτών, για τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απαραίτητα με προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας:
1) στα Δημοτικά Καταστήματα Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού ή/ και στα ΚΕΠ του Δήμου
2) Ταχυδρομικά
3) Ηλεκτρονικά στο e mail:: kdvm908@gmail.com

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 39, τκ 34 300 Λ.Αιδηψού Υπόψη κας Τριάντη Παναγιώτα
Τηλέφωνο/Φαξ: 2226350307/ 2226022261

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 2226350307

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ