Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29.01.2015

28/01/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων, σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρωτ.2/97612/0026/22-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.- Ανατροπή προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κωδικών προϋπολογισμού.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29/01/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/01/2015

24/01/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/01/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22.01.2015

20/01/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήσεως κ. Κόρδα-Αγγελάκη Μαριάννας.
2. Επί αιτήσεως κ. ERVIS SHAMETI.
3. Επί αιτήσεως κ. Βίδου Μαριάνθης.
4. Επί αιτήσεως κ. Παπαβασιλείου Μαρίας.
5. Επί αιτήσεως Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιστιαίας.
6. Επί αιτήσεως κ. Τσαλμάνογλου Μιχαήλ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20.01.2015

16/01/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Κων/νου Σταμούλου του Γεωργίου.
3.-Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Χρήστου Καρακάξη, για σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά :1)Με το από 25-8-2014 Πρακτικό Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και 2)Με την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων:α)Πολιτισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών και β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
4.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.15/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατάρτιση των όρων
και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το 2015.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 19/01/2015

16/01/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου
Ιστιαίας Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο
Ιστιαίας – Αιδηψού, στις 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση ETA 19.01.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/01/2014 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12/01/2015Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε επείγουσα συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 14/1/15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα:

• Αντικατάσταση μετά από παραίτηση του Γραμματέα της επιτροπής.
• Λειτουργία κυλικείου Γυμνασίου Ιστιαίας.
• Χωροταξικές κατανομές μαθητών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
• Ενημέρωση για λειτουργία ΕΕΕΕΚ στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
.

12/1/2015
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.01.2015

10/01/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.01.2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

09/01/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίο της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας Ν. Ευβοίας».
2. Επί αιτήσεως κ. Καρτσαγκούλη Αθανασίου.
3. Επί αιτήσεως κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας
4. Επί αιτήσεως κ. Σκρεπέτου Δημητρίου
5. Επί αιτήσεως κ. Κουτσογιωργάκη Αλεξάνδρου και κ. Μπαλάνου Μαρίας
6. Επί αιτήσεως Α.Ο. Αγίου.
7. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΙΣΤΡΟ)
(ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13.01.15

09/01/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ : 2226 3 50021
Αριθμ. Πρωτ. : 251

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για δαπάνες καυσίμων και λιπαντικών.
2.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, που αφορούν αποδοχές κάθε είδους προσωπικού, αντιμισθία αιρετών και μισθώματα ακινήτων.
3.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για λοιπές δαπάνες άρθρου 9 παρ.1 του Π.Δ.113/2010.
4.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για έλεγχο διατεθείσας περιουσίας Κληροδοτήματος Πανταζή Σπυρίδωνα του Κων/νου(σχετ.η 304/2014 Α.Ο.Ε.).
5.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου και κ.Κων/νου Σταμούλου του Γεωργίου.
6.-Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.
7.-Επί αίτησης της Α.Ε. με την επωνυμία ΄΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΄΄DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.΄΄, με θέμα:΄΄Παραχώρηση έκτασης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής΄΄.
8.-Επί της από 22-12-2014 επιστολής του CLUB MEDITERRANEE ΄΄ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ΄΄, σχετικά με δωρεά δύο(2) δικτυακών εκτυπωτών.
9.-Καθορισμός-επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε σχέση με στύλους της ΔΕΗ, στύλους του ΟΤΕ, καρτοτηλέφωνα, ταχυδρομικά κουτιά ΕΛΤΑ, για την παρούσα χρήση και για την προηγούμενη 5ετία.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ιστιαία 09. 01. 2015
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 13.01.15

09/01/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 13η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίο της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας Ν. Ευβοίας».
2. Επί αιτήσεως κ. Καρτσαγκούλη Αθανασίου.
3. Επί αιτήσεως κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας
4. Επί αιτήσεως κ. Σκρεπέτου Δημητρίου
5. Επί αιτήσεως κ. Κουτσογιωργάκη Αλεξάνδρου και κ. Μπαλάνου Μαρίας
6. Επί αιτήσεως Α.Ο. Αγίου.
7. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΙΣΤΡΟ)
(ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.12.2014

24/12/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ¨. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 30/12/2014

24/12/2014Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίο της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας Ν. Ευβοίας».
2. Επί αιτήσεως κ. Καρτσαγκούλη Αθανασίου.
3. Επί αιτήσεως κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας
4. Επί αιτήσεως κ. Σκρεπέτου Δημητρίου
5. Επί αιτήσεως κ. Κουτσογιωργάκη Αλεξάνδρου και κ. Μπαλάνου Μαρίας
6. Επί αιτήσεως Α.Ο. Αγίου.
7. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΙΣΤΡΟ)
(ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30.12.14

24/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία 24. 12. 2014
Αριθμ. Πρωτ. : 23469

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
2.-Επί αιτήσεως κ.Χρήστου Στάμου, πλειοδότη διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας, περί μείωσης του ποσού.
3.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο διατεθείσας περιουσίας Κληροδοτήματος Πανταζή Σπυρίδωνα του Κων/νου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.12.2014

19/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 19. 12. 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 23311
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.
2.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου, σχετικά με την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων : α)Πολιτισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών και β)Ανάπτυξης Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
3.-Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.
4.-Αποδοχή επιχορήγησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.
5.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
6.-Αμοιβή πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ιωάννας Σελίμη, για σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά με τις υπ’ αριθμ.149 & 150/2014 Διαταγές Πληρωμής Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.12.2014

12/12/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.12.2014

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17/12/2014

12/12/2014Posted by Admin

΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄.
2.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Αριστείδη Καπόλου του Χαραλάμπους.
3.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Αθανασίου Μουσουτζάνη του Φιλίππου.
4.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Γεωργίου Σιφνιώτη του Ευσταθίου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/12/2014

11/12/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 10/12/2014

09/12/2014Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Επί αιτήσεως Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
3. Επί αιτήσεως ΔΗΚΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

05/12/2014Posted by Admin

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ και η Γ’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» σας προσκαλούν στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Υπό την Αιγίδα
της Ελληνικής Εταιρείας
Οικογενειακού Προγραμματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014
 ΓΕΛ Αιδηψού:
10.30 – 12.00 (ενημέρωση μαθητών)
 ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Ιστιαίας:
12.30 -14.00 (ενημέρωση μαθητών)
 Αίθουσα Πολιτισμού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού :
18.00- 20.00 (Ενημερωση ενηλίκων – Ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό)
Θεματολογία
1. Δημογραφικο πρόβλημα
2. Οστεοπόρωση
3. Πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου
4. Μητρικός θηλασμός

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014
 Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
9.00 – 11.00 (Πληθυσμιακός προληπτικός γυναικολογικος έλεγχος – Ενημέρωση)

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9/12/2014

05/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 05. 12. 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 22527
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς: Τον κ.
Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ : 2226 3 50021 Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 09 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
2.-Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.
3.-Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων(Ισολογισμού-Απολογισμού) χρήσης 2013 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
4.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό πληρωμής δαπανών.
5.-Αιτήσεις οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 Ν.4257/2014.
6.-Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος(σχετ.οι 235/2014 Α.Ο.Ε. & 225/2014 Α.Δ.Σ.
7.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄.
8.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου ΑΕΒΤΕΕ΄΄.
9.-Επί εγγράφΩΝ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σχετικά με παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου στην Τ.Κ.Μηλεών και επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ.Καμαρίων.
10.-Αποδοχή δωρεάς ½ αστικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Βούλγαρη Θεμιστοκλή του Σπυρίδωνα, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στο Δήμο.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου