Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

15/09/2014Posted by DimosAdmin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 17 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Ιανουάριος).

Τα τμήματα δημιουργούνται κατόπιν της ζήτησης των πολιτών, για τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απαραίτητα με προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας:
1) στα Δημοτικά Καταστήματα Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού ή/ και στα ΚΕΠ του Δήμου
2) Ταχυδρομικά
3) Ηλεκτρονικά στο e mail:: kdvm908@gmail.com

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 39, τκ 34 300 Λ.Αιδηψού Υπόψη κας Τριάντη Παναγιώτα
Τηλέφωνο/Φαξ: 2226350307/ 2226022261

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 2226350307

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.09.2014

15/09/2014Posted by DimosAdmin

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 19.09.2014

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.09.2014

11/09/2014Posted by Admin

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.09.2014

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.09.2014

10/09/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.09.2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

05/09/2014Posted by Admin

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες του ΚΔΒΜ Ιστιαίας Αιδηψού , για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.
Οι Δημοτικές Ενότητες στις οποίες υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα το ΚΔΒΜ Ιστιαίας Αιδηψού είναι οι Δ.Ε. Λουτρών Αιδηψού και Δ.Ε. Ιστιαίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων εκπαιδευόμενων σε κάποια άλλη Δ.Ε. από τις προαναφερθείσες κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.
Τα τμήματα δημιουργούνται κατόπιν της ζήτησης των πολιτών, για τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απαραίτητα με προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας:
1) στα Δημοτικά Καταστήματα Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού ή/ και στα ΚΕΠ του Δήμου
2) Ταχυδρομικά
3) Ηλεκτρονικά στο e mail:: kdvm908@gmail.com

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 39, τκ 34 300 Λ.Αιδηψού Υπόψη κας Τριάντη Παναγιώτα
Τηλέφωνο/Φαξ: 2226350307/ 2226022261

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ 2226350307

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ.: 211/2014 ΘΕΜΑ:ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

01/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την απόφαση Δημάρχου υπ.αριθ.:211/2014 περί ορισμού και αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 211/2014 ΘΕΜΑ:ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Συντέλεση απαλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων”

29/08/2014Posted by Admin

Συντέλεση απαλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων” αναδόχου Κ/Ξ “ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP AE”.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Συντέλεση απάλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2014

19/08/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 2/2014.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εως 29/8/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2014

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

18/08/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 2ο Τρίμηνο 2014

23/07/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 2ο Τρίμηνο 2014 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 2ο Τρίμηνο 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

16/06/2014Posted by Admin

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σας προσκαλεί να δηλώσετε ως τις 30/6/2014 την
συμμετοχή σας στα νέα εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα προκειμένου να γίνει διερεύνηση
εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με τις τοπικές ενότητες.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα νέα προγράμματα θα αρχίσουν από την νέα εκπαιδευτική χρονιά.
Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

30/05/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ -ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ για το έτος 2014.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ

Ανάκληση Αντιδημάρχου Μακρή Μαρίας

29/05/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού σχετικά με την ανάκληση Αντιδημάρχου Μακρή Μαρίας
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Ανάκληση Αντιδημάρχου Μακρή Μαρίας

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 1ο Τρίμηνο 2014 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

09/05/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 1ο Τρίμηνο 2014 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 1ο Τρίμηνο 2014

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

17/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

15/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ

15/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20″.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED-3η φορά

14/04/2014Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων-Ολοκληρωμένων μονάδων φωτισμού, με ανεξάρτητο τροφοδοτικό για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φωτισμού δρόμων και εξωτερικών χώρων της Ιστιαίας”.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

18/03/2014Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ”

17/03/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών του ιδρύματος “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ”.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ” 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ” 2