Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.12.2014

19/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 19. 12. 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 23311
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.
2.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου, σχετικά με την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων : α)Πολιτισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών και β)Ανάπτυξης Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
3.-Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.
4.-Αποδοχή επιχορήγησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.
5.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
6.-Αμοιβή πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ιωάννας Σελίμη, για σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά με τις υπ’ αριθμ.149 & 150/2014 Διαταγές Πληρωμής Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.12.2014

12/12/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.12.2014

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17/12/2014

12/12/2014Posted by Admin

΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄.
2.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Αριστείδη Καπόλου του Χαραλάμπους.
3.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Αθανασίου Μουσουτζάνη του Φιλίππου.
4.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Γεωργίου Σιφνιώτη του Ευσταθίου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/12/2014

11/12/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 10/12/2014

09/12/2014Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Επί αιτήσεως Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
3. Επί αιτήσεως ΔΗΚΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

05/12/2014Posted by Admin

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ και η Γ’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» σας προσκαλούν στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Υπό την Αιγίδα
της Ελληνικής Εταιρείας
Οικογενειακού Προγραμματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014
 ΓΕΛ Αιδηψού:
10.30 – 12.00 (ενημέρωση μαθητών)
 ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Ιστιαίας:
12.30 -14.00 (ενημέρωση μαθητών)
 Αίθουσα Πολιτισμού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού :
18.00- 20.00 (Ενημερωση ενηλίκων – Ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό)
Θεματολογία
1. Δημογραφικο πρόβλημα
2. Οστεοπόρωση
3. Πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου
4. Μητρικός θηλασμός

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014
 Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
9.00 – 11.00 (Πληθυσμιακός προληπτικός γυναικολογικος έλεγχος – Ενημέρωση)

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9/12/2014

05/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 05. 12. 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 22527
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς: Τον κ.
Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ : 2226 3 50021 Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 09 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
2.-Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.
3.-Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων(Ισολογισμού-Απολογισμού) χρήσης 2013 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
4.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό πληρωμής δαπανών.
5.-Αιτήσεις οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 Ν.4257/2014.
6.-Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος(σχετ.οι 235/2014 Α.Ο.Ε. & 225/2014 Α.Δ.Σ.
7.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄.
8.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου ΑΕΒΤΕΕ΄΄.
9.-Επί εγγράφΩΝ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σχετικά με παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου στην Τ.Κ.Μηλεών και επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ.Καμαρίων.
10.-Αποδοχή δωρεάς ½ αστικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Βούλγαρη Θεμιστοκλή του Σπυρίδωνα, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στο Δήμο.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η
Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

05/12/2014Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στις 8/12/14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 με θέμα:

Εξέταση ενστάσεων για τα κυλικεία ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Ιστιαίας.

4/10/2014
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρβαλιάς

Πρόσκληση παρουσίασης Β1 σταδίου μελέτης :“Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ιστιαίας Ν. Ευβοίας»

04/12/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία 2/12/2014
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 22330

Προς:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση παρουσίασης Β1 σταδίου μελέτης :“Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ιστιαίας Ν. Ευβοίας»

Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού σας προσκαλεί στην ανοιχτή συγκέντρωση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 09 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ. για την παρουσίαση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Ιστιαίας Ν. Εύβοιας» (Β1 στάδιο μελέτης).
Η παρουσία σας και η ανταλλαγή απόψεων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Υπόψη κ. Α. Ροδά)
2. Σύμπραξη αναδόχων (ΓΑΙΑ Α.Ε. – Χόνδρος
Σταύρος και Συνεργάτες ΕΕ – Delco Ε.Π.Ε.)
Μοναστηρίου 95 54627 Θεσσαλονίκη
3. Αντιδημάρχους Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού
4. Δημοτικούς Συμβούλους
5. Τοπικούς Συμβούλους Δ.Ε. Ιστιαίας
6. Δ/ντη και Προϊσταμένους της Δ/νσης Τ.Υ.
7. Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας
8. Προϊστάμενο Δασαρχείου Ιστιαίας
9. Πρόεδρο και Μέλη Διοικούσας Επιτροπής
Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ν. Ευβοίας
10. Προϊστάμενο Λιμεναρχείου
11. Μηχανικούς και Τεχνικά Γραφεία της περιοχής
12. Συλλόγους και φορείς
13. Σύλλογος μικροϊδιοκτητών Αλογομάνδρα «Τσοκαίτη»
14. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας
15. Πρόεδρο Τ.Ο.Ε.Β. Ιστιαίας
16. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιστιαίας
17. Μ.Μ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Δημοσίου Δικαίου

28/11/2014Posted by Admin

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Δημοσίου Δικαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το παρακάτω αρχείο :

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου στα θέματα Δημοσίου Δικαίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 03.12.2014

28/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 03.12.2014

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02.12.2014

28/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

- Αίτημα δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων μειοψηφίας Ιστιαίας – Αιδηψού, ήτοι των κκ. Παπανδρέου Ουρανίας, Πανουργιά Σωτηρίου, Σταματίου Σπυρίδωνος, Μακρή Μαρίας, Αναγνώστου Ιωάννη, Πετσή Ηλία, Καμαράτου Αθανασίου, Βενετή Στέργιου, Φουρνάρη Αναστασίας, Μισιρλή Αγγελου, περί ενημέρωσης – συζήτησης σχετικά με το έργο ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ¨.

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 01.12.2014

28/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, το οποίο θα συνεδριάσει ως Διαχειριστική Επιτροπή, του Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) Π. Σφακιανού, στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης :

– Αίτημα δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων μειοψηφίας Ιστιαίας – Αιδηψού, ήτοι των κκ. Παπανδρέου Ουρανίας, Πανουργιά Σωτηρίου, Σταματίου Σπυρίδωνος, Μακρή Μαρίας, Αναγνώστου Ιωάννη, Πετσή Ηλία, Καμαράτου Αθανασίου, Βενετή Στέργιου, Φουρνάρη Αναστασίας, Μισιρλή Αγγελου, περί ενημέρωσης σχετικά με το Κληροδότημα (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) Παναγιώτη Σφακιανού.

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ”

28/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε εκ νέου, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα που αναφέρονται στην υπ.αιθμ.15/2014 πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 489/24-11-2014, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 01.12.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝ.ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

28/11/2014Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 2/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέμα: «Διάθεση Σχολικών Αιθουσών σε Συλλόγους»

27/10/2014
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσάντζαλος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 02/12/2014

26/11/2014Posted by Admin

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΧΕΤ:Η με αρ.πρωτ.21640/21-11-2014 πρόσκληση για συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω απεργίας του Ειδικού Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία είχε ορισθεί για την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, θα πραγματοποιηθεί την 2α Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.
2.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

25/11/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Τηλέφωνα 22263-50025
FAX 22260-56163
Πληρ.Μαρία Ζωγραφοπούλου
Aριθμ. Πρωτ.: 21873/25.11.2014

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους(σε σφραγισμένο φάκελο), προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξακοσίων (600) μέτρων σωλήνα ύδρευσης Φ 110 (ΡΕ) 16 Αtm, εντός πέντε(5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τηλ.2226-3-50025.

ΙΣΤΙΑΙΑ 25 – 11 – 2014
Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

25/11/2014Posted by Admin

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Εκπολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καμαρίων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι
διήμερη προληπτική εξέταση δέρματος
στις 29 & 30 Νοεμβρίου και ώρα 9.00πμ – 12.30μμ
στο Κοινοτικό Ιατρείο Καμαρίων.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μμ
Ομιλία – συζήτηση με θέμα:

- ΣΠΙΛΟΙ (ΕΛΙΕΣ) ΔΕΡΜΑΤΟΣ – Πότε πρέπει να ανησυχήσω;
- ΜΕΛΑΝΩΜΑ – Ένας άγνωστος εχθρός στο δέρμα μας
- Ψηφιακή χαρτογράφηση – δερματοσκόπηση – Ένα πολύτιμο
εργαλείο στη διάγνωση δερματικών βλαβών.

Με ομιλητή τον
Dr Ρέμπελος Γεώργιος πλαστικό χειρούργο
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 27/11/2014

21/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.- Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.
2.- Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄”ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.11.2014

19/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, Κ.Υ.Α. 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/Β), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2015 (ΑΟΕ 255/2014). – (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2015 (ΑΕΕ 2/2014). – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).

3. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2015 (ΑΟΕ 254/2014). – (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα