Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-10-17

20/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.234/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Καθορισμός ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) και Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)΄΄.
3)Επί της από 16-5-2017 αίτησης του κ.Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου του Κυριάκου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων έτους 2015΄΄ και του από 26-6-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Δημ.Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων΄΄.
4)Επί της με αρ.πρωτ.14487/10-10-2017 αίτησης της Κας Ελένης Θεοδοσιάδου του Κων/νου, με θέμα:΄΄Επανατοποθέτηση σημάτων κυκλοφορίας σε Ο.Τ. 18 & 19 πόλεως Ιστιαίας΄΄.
5)Επί της με αρ.πρωτ.13671/27-9-2017 αίτησης της Κας Ζωής Γεωργιάδου του Γρηγορίου, σχετικά με απόδοση στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Καστανιώτισσας, το οποίο χρησιμοποιούταν ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων.
6)Επί της υπ’ αριθμ.221/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ.110/2017 Α.Ο.Ε.)΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.218/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 10-8-2017 αγωγή κ.Στέφου Γεωργίου΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμόν 233/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 14870/16-10-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
9)Επί της υπ’ αριθμ.236/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017΄΄.
10)Αποχαρακτηρισμός τμημάτων παλαιάς Εθνικής οδού: α)από κόμβο εισόδου προς Ωρεούς (από Ιστιαία) έως το όριο του Οικισμού Ωρεών και β)από το όριο του Οικισμού Ν.Πύργου έως τον κόμβο εξόδου στην νέα Εθνική οδό προς Αιδηψό (τμήμα περιοχής Νησιώτισσας).
11)Έγκριση ισολογισμού 2016 και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
12)Ορισμός υπευθύνων διανομής αγαθών κοινωνικού καταστήματος Δήμου και προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.
13)Επί αίτησης του κ.Ανδρέα Κατσιπατάκη, εκπροσώπου κατοίκων περιοχής ΄΄ΤΣΑΚΑΛΟΣ΄΄, Τοπικής Κοινότητας Ν.Πύργου, για επέκταση δικτύου ύδρευσης.
14)Επί αίτησης Αρχιμ.Τίτου Γερονικολού, Εφημέριου Ν.Πύργου, με θέμα:΄΄Συγκομιδή ελαιοκάρπου από Σχολικό Κλήρο Ν.Πύργου΄΄.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
16)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23/10/2017

19/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 23η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 20-10-2017

16/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 20η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.«Ισολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 2016».
Ιστιαία 16-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17/10/2017

13/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Επί των αρ. 50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ.
4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πράξης επιβολής εισφοράς.
5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

11/10/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12/10/2017

06/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00
π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υλοποίηση της αριθ. 260/2017 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με Διοικητική αποβολή του μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας κ.λ.π.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το αριθ. πρωτ.
711/38134/4-7- 2017 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών της
Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με θέμα «έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Ιστιαίας-
Αιδηψού Π.Ε Ευβοίας».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στις 04/10/2017

04/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 4η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 36/25/09/2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με αριθμ. πρωτ. 400/25-09-2017».
2. «Αποδοχή επιχορήγησης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»

Ιστιαία 04-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04/10/2017

03/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 4 η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 211/2017 ΑΟΕ).
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 212/2017 ΑΟΕ).
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 213/2017 ΑΟΕ).
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής των υπ΄ αριθ. 54, 55 και 59/2017
διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κιλκίς.
6. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ανακοπών κατά των υπ΄ αριθ. 54, 55 και 59/2017
διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κιλκίς.
7. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμφωνητικών για την μελλοντική αγορά
αγροτεμαχίων, για την κατασκευή αντλιοστασίων για την λειτουργία του έργου ΒΙΟ.ΚΑ και
των δικτύων αποχέτευσης Ιστιαίας και της ευρύτερης περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

03/10/2017Posted by Admin

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη έως και 13-10-2017 ημέρα Παρασκευή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 03/10/2017

29/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ,
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02-10-2017

28/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/09/2017

25/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 10-8-2017 αγωγή κ. Στέφου Γεωργίου.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την εκθ. κατ. ΠΡ360/14-8-2017 προσφυγή της κ. Ιλίεβα Ντεσισλάβα.
6. Περί αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού Παναγιώτας χήρας Μιχαήλ Χατζάρα για συμβιβαστική μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος.
7. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ. 110/2017 ΑΟΕ).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 25/09/2017

25/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

1. ‘Ορισμός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Ν. Ευβοίας-Βοιωτίας στις 27-9-2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

22/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26-09-2017

22/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή : α) Προσυμφώνου αγοράς δύο οικοπέδων, στις Τοπικές Κοινότητες Ωρεών και Ασμηνίου, για την κατασκευή αντλιοστασίων και β) Προσυμφώνου απλής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας LIDL Ελλάς Α.Ε., για την κατασκευή αντλιοστασίου, που αφορούν το έργο ¨ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ¨.
2)΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.85/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
3)΄Εγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
4) Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27-09-2017

22/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 163 του Ν. 3463/2006), του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:
«Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού, έτους 2015».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/09/2017

21/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση για τον ταμειακό συμψηφισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».

Ιστιαία 21-09-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 21/09/2017

21/09/2017Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τους κ.κ.
1) Χαρβαλιά Ιωάννη
2) Αγγελόπουλο Δημήτριο
3) Λυμπέρη Γεώργιο
4) Φούρναρη Αναστασία
5) Σπανό Αθανάσιο
6) Μήλιο Κωνσταντίνο
Συμβούλους ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για αγωγή που εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας με δικάσιμο 22/09/2017.
Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 21η Ιουλίου 2017 ημέρα της εδβομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

Ιστιαία 21-09-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

20/09/2017Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν.3463/2006.
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.27 του Ν.3852/2010.
3.-Το υπ’ αρ.πρωτ.12226/20-9-2017 έγγραφο του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Ευβοίας.
Αποφασίζουμε
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, να
διακοπεί η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Αιδηψού, λόγω επισκευής στη στέγη του διδακτηρίου.
Η Δήμαρχος
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κοινοποιείται
1)Δ/νση Α/Θμιας Εκπ/σης Ν.Ευβοίας
Ιατρίδου 8 – 341 00 Χαλκίδα
2)Νηπιαγωγείο Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22/09/2017

18/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22α Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Καθορισμός των όρων διενέργειας φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας για εγκατάσταση οργάνων παιδικής Χαράς.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ