ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 26/09/2018

21/09/2018Posted by Admin

Αρ. Πρωτ. 144

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 26η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2. Εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2018

Ιστιαία 21 – 9 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-09-18

20/09/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Αθανασίου Καμαράτου, με θέμα:΄΄Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το βρεφικό τμήμα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ιστιαίας χωρίς να μείνει κανένα βρέφος εκτός του Σταθμού΄΄.
2.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
3.-Αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας(σχετ.η 228/2018 Α.Δ.Σ.).
4.-Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αντικειμενικής αξίας των προς αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας(σχετ.η 229/2018 Α.Δ.Σ.).
5.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
6.- Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2018.
7.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Βουτά, με θέμα:΄΄Αίτημα για χρήση του Δημοτικού Σχολείου & του Κοινοτικού Γραφείου Βουτά΄΄.
8.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Χρήστου Καψοράχη, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του τακτικού μέλους
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨.
9.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
10.- Περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης , Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. (ΦΕΚ 1417Β΄- 25/4/18).
11.-Επί αίτησης της «QUEEN OF EVIA» Μ.Ι.Κ.Ε. , για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
12.-Επί της υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ’ αριθμ.7958/3-8-2018 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών ΄Εργων και Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, με θέμα: «Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρ/κών επικοινωνιών»΄΄.
13.-Επί της υπ’ αριθμ.4/2018 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού΄΄.
14.-Αγορά εισιτηρίων λουτροθεραπείας, για συμμετέχοντες στην αθλητική διοργάνωση με την ονομασία Edipsos Multisport Festival 2018.
15.-Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Κοτρίκλα του Ιωάννη, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στο Πευκί για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
16.-Επί αίτησης της Κας Αναστασίας Τσουλκανά του Γεωργίου, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στα Λ.Αιδηψού για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
17.-Επί της με αρ.πρωτ.9769/19-9-2018 γνωστοποίησης του κ.Στέφανου Καϊρη, σχετικά με την επαναχάραξη των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας του τμήματος εντός του σχεδίου πόλεως Νέου Πύργου.
18.-Κοπή και κλάδεμα δένδρων.
19.-Επί αίτησης του κ.Στέφανου Στεφανή του Γεωργίου, σχετικά με μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον Οικισμό Πευκί.
20.-Επί εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με αρ.πρωτ.ΓΓΔΠ 0014750 ΕΞ 2018/5-9-2018, για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.), από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
21.-Επί της υπ’ αριθμ.187/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 13-9-2017 αγωγή της Σουλτάνας Φραγκιαδάκη, Ιωάννη Δερμάτη & Βασιλείου Δερμάτη΄΄.

22.-Εξουσιοδότηση Προέδρου του Δ.Σ.& Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληρ.Παν.Σφακιανού & Κληρ.Συμεών Τσακιρίδη, για την πληρωμή εξόδων αμοιβής Λογιστή & προμήθειας γραφικής ύλης.
23.-Επί του με αρ.πρωτ.94718/30-8-2018 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με θέμα:΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄.
24.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
25.-Επί της υπ’ αριθμ.52/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: « Εξέταση της υπ.αριθμ. 14/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα : Εισήγηση για λήψη Απόφασης, σχετικά με το τμήμα της οδού ¨Θερμοποτάμου¨, μεταξύ των οδών ¨Ερμού¨ και ¨28ης Οκτωβρίου¨ στα Λ.Αιδηψού, στο οποίο εντοπιστήκαν βλάβες της πλάκας κάλυψης του».

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19/09/2018

19/09/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 19/09/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9759

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/09/2018

19/09/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 19/9/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9758

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός μελών Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του αριθ. πρωτ. 9191/2018 έγγραφο του αναπληρωτή Δ/ντή οικον. Υπηρεσιών σχετικά με την δυνατότητα η μη χορήγησης του οφειλομένου αντιτίμου των Μ.Α.Π χωρίς της έκδοση δικαστικής απόφασης.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των διαλαμβανομένων στο άρθρο του 97 του Ν. 4483/17 και ιδιαιτέρως επί της τελευταίας παραγράφου, που αφορά το χρόνο λήψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

14/09/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 14/09/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9567

13η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση του υπ.αριθμ. 8560/21-8-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για έγκριση εργασιών με σκοπό την αναβάθμιση του χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα : Εισήγηση για λήξη Απόφασης, σχετικά με το τμήμα της οδού ¨Θερμοποτάμου¨, μεταξύ των οδών ¨Ερμού¨ και ¨28ης Οκτωβρίου¨ στα Λ.Αιδηψού, στο οποίο εντοπιστήκαν βλάβες της πλάκας κάλυψης του.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9144/3-8-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου για έγκριση διαμόρφωσης του χώρου της Πλατείας της Τ.Κ. Αγίου.https://www.goods520.com/

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.09.18

14/09/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 14/9/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9579

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του αριθ. πρωτ. 9191/2018 έγγραφο του αναπληρωτή Δ/ντή οικον. Υπηρεσιών σχετικά με την δυνατότητα η μη χορήγησης του οφειλομένου αντιτίμου των Μ.Α.Π χωρίς της έκδοση δικαστικής απόφασης.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των διαλαμβανομένων στο άρθρο του 97 του Ν. 4483/17 και ιδιαιτέρως επί της τελευταίας παραγράφου, που αφορά το χρόνο λήψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 13-9-17 αγωγή των Σουλτάνας Φραγκιαδάκη, Ιωάν. Δερμάτη, & Βασ. Δερμάτη.
4. Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σχετικά με την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.

https://www.goods520.com/

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2018
Αρ. Πρωτ. 9546

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ι. Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1) Επωνυμία και Δ/νση
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Τεχνική Υπηρεσία, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 34200, Ελλάδα.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπανός Δημήτριος, τηλ. 2226350042 Fax 2226087225
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
Δν/ση στο διαδίκτυο: www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού : www.dimosistiaiasaidipsou.net. Επίσης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.Για περαιτέρω πληροφορίες ισχύει η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Ι.3) Είδος της αναθέτουσας Αρχής
ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών προς Πολίτες, Αστικό Περιβάλλον, Δημοτικά Έργα
ΙΙ. Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ”
ΙΙ.1.2) Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV 45233260-9
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
ΙΙ.2) Σύντομη περιγραφή και περιγραφή σύμβασης
Το έργο αφορά σε εργασίες αναμόρφωσης πεζοδρομίων επί της οδού Αθ Κορφιάτη στην Ιστιαία με διαπλάτυνση αυτών ώστε να αποκτήσουν πλάτος 1,50 μ.
ΙΙ.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
ΙΙ.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης
Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 16.694,51 EUR
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιοχή «ΙΣΤΙΑΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
ΙΙ.5) Διάρκεια σύμβασης
Τρείς μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΙΙΙ. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των και απαιτήσεων για εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου (ΙΙ.1.8) της παρούσας, σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή λόγω κάποιου κριτηρίου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22 του τεύχους της σχετικής Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακά μητρώα) κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.
ΙV. Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία – Συνοπτικός Διαγωνισμός κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016
ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00 π.μ.
ΙV.2.3) Στοιχεία προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία της παραγράφου IV.2.1 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 26, ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΚ 34200). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 02-10-2018 και ωρα 10:00 πμ
ΙV.2.4) Γλώσσες υποβολής προσφορών
Ελληνικά
ΙV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών
Έξι (6) μήνες από την ως άνω ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
ΙV.2.6) Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016
ΙV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00 π..μ.
Τόπος: Δημοτικό κατάστημα – 28ης Οκτωβρίου -Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας .
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 181/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΑΔΑ:ΨΔ6ΝΩΕ7-ΨΤΗ)

V. Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Φορέας αρμόδιος για την έγκριση του αποτελέσματος και τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Ιστιαία, 34200, Ελλάδα : www.dimosistiaiasaidipsou.net Οικονομική Επιτροπή.
V.2) Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018. Ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού είναι ο ΚΑ: 30.7334.003. Η διατιθέμενη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018 είναι 20.701,19 ευρώ.
V.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 13/09/2018

Ιστιαία 13/09/2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού https://www.goods520.com/

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

13/09/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08/2018.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 138
ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας και διαμόρφωση του προγράμματός της, στο πλαίσιο του «Multisport».
2. Πρόγραμμα και έγκριση προβολής πολιτιστικών δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. μέχρι τέλος του 2018.https://www.goods520.com/

Ιστιαία 13 – 9 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2018
Αρ. Πρωτ. 9500

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)

Υποέργο 1: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της μελέτης:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)
Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η μελέτη με τίτλο: Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια», θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με Κ.Α. 69-7411.001 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12/09/2018

12/09/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ 12/09/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9472

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034

10/09/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

03/09/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την ΑΒΜ Γ14/504 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημάρχου).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ https://www.ins080.com/
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06.09.18

31/08/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί του από 29/8/2018 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
2. Ορισμός μελών επιτροπής και μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 110/2018 απόφασης Ο.Ε των όρων διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας».
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις του εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-1.html
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-3.html
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-2.html

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΙΑ ΣΤΙΣ 04/09/2018

30/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 122
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Παράδοση-Παραλαβή Προεδρίας ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
2.-Ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 30 – 8 – 2018
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 27/08/2018

27/08/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 27/08/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8832

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 27η Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Καθορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27-08-18

25/08/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, (λόγω συντόμευσης των διαδικασιών ανοίγματος προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για το 1ο θέμα και λόγω προθεσμιών ως προς το 2ο θέμα), στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Επί της υπ’ αριθμ.161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018΄΄».
2.-Επί της υπ’ αριθμ.166/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018΄΄.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών (έναρξη εμποροπανήγυρης Ιστιαίας κατά την 1/9/2018).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24/08/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 24/08/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8786

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των υπηρεσιακών οχημάτων . και μηχανημάτων του, όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.570,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:10-6253,15-6253,20-6253,25-6253,30-6253 με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο δημαρχιακό κτιριο Ιστιαια Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η ασφάλιση θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ: 8715/23-08-2018 ΜΕΛΕΤΗΣ του τμήματος Προμηθειών του Δήμου
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της υπ αριθμ μελέτης
Και επιπλέον.
Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-15.html IWCスーパーコピー

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

17/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: …ΨΥΗ1ΩΕ7-4ΣΝ……
ΙΣΤΙΑΙΑ 17/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 8465

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048, 22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-16.html オーデマ・ピゲスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-17.html チュードルスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-18.html ブルガリスーパーコピー

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22-08-18

17/08/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018΄΄.
3.-Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2017.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.87/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού του ΝΠΔΔ».
6.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
7.-Επί του με αρ.πρωτ.8221/10-8-2018 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών για το έτος 2018.
8.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
9.-Επί αίτησης-παραίτησης της Δ.Σ.Κας Αγγελικής Κούκουζα, από την θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
10.-Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018.
11.-Επί της υπ’ αριθμ.153/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, σχετικά με το Νομικό καθεστώς που διέπει τα Γεωπάρκα΄΄.
12.-Επί αίτησης της Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε., με θέμα :΄΄Αίτημα παράτασης χρόνου υλοποίησης της έκδοσης έργου ιστορίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
13.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Βενιαμίν-Δαυϊδ Φενερίδη του Αργυρίου και Ιωάννας Κατσίπη του Αντωνίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
14.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
15.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου του κ.Αλεξάνδρου Ζαμανίδη.
16.-Επί αίτησης της Κας Μαρίας Λιλή του Κων/νου, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στο Πευκί για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
17.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Χρήστου Καψοράχη, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.
18.-Ενημέρωση σχετικά με τρόπο λειτουργίας και διαδικασίες της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
19.-Επί της υπ’ αριθμ.172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση την 13-8-2018 στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση αναστολής Κυριάκου Πραμμάτια, κατά του Δήμου (Σχολική Επιτροπή).
https://www.ins080.com/ スーパーコピーブランド
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-15.html IWCスーパーコピー

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης