Archive for the ‘Uncategorized’ Category

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

13/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 07/2018.

Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

10/08/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Χρ. Αναστόπουλος
Τηλέφωνο: 2413 503603
ΦΑΞ : 2413 503669
e-mail:polprostasia@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ.: 413 36 ΛΑΡΙΣΑ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Λάρισα 09 – 08 – 2018
Αριθ. Πρωτ.: 471 / 121560

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς».

Σας στέλνουμε συνημμένα το αριθ. 5576/09-08-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 10 – 08 – 2018, με κατηγορία κινδύνου (… 4 …), προκειμένου να τα κοινοποιήσετε στις Υπηρεσίες σας, για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, που προβλέπονται από τα αντιπυρικά τους σχέδια.
Τα Δασαρχεία παρακαλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα των περιπολιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
κ.α.α.

Χρήστος Αναστόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( Δ/νση Πολιτικής Προστασίας )

2) Δήμοι Στερεάς Ελλάδας:
Καρύστου, Κύμης -Αλιβερίου, Σκύρου, Ερέτριας, Διρφύων – Μεσσαπίων,
Χαλκίδας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Τανάγρας,
Θηβαίων, Αλιάρτου, Ορχομενού, Λιβαδειάς, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,
Λοκρών, Μώλου- Αγ. Κων/νου, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δελφών.

3) Δασαρχεία:
Αλιβερίου, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αταλάντης, Θηβών, Λιβαδειάς,
Άμφισσας.

4) Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στ. Ελλάδας

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
2) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
3) Διευθύνσεις Δασών Π.Ε. Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας

( αποστολή με e-mail σε όλους τους αποδέκτες )
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΧΑΡΤΗΣ1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

01/08/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: ….ΨΚΔΩΕ7-ΟΟΧ
01/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 7874

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048,22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

27/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/07/2018

20/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης & ορισμός εξειδικευμένου τοπογράφου μηχανικού (σχετ. αριθ. 216/2018 ΑΔΣ).
2. Επί του υπ΄ αριθ. 7344/20-7-2018 εγγράφου του αναπληρωτή Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης».
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2018

17/07/2018Posted by Admin

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας 2018 να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο έως 31/07/2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ.

Tράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:7601 7216 5000 5165 0511 87609

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16/07/2018

09/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/06/2018

25/06/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 25/6/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6173

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 18/06/2018

14/06/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 14/6/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5719

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, σχετικά με το Νομικό καθεστώς που διέπει τα Γεωπάρκα.
2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής σχετικά με την αριθ. Ε18-420 Δικογραφία.
4. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ REMEDY

23/04/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ REMEDY.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

26/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 30η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανθοκομική έκθεση Μαϊου»
2. «Οικονομικές Προσφορές για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 8ης Απριλίου 2018)»

Ιστιαία 26-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

26/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα, λόγω προθεσμιών, Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας σήμερα την 26η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Αποδοχή επιχορήγησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»

Ιστιαία 26-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

2η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26/01/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Γνωμοδότηση επί του υπ.αριθμ. 18474/18-12-2017 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών με θέμα : Διαβίβαση θεωρημένης μελέτης κατεδάφισης κτιρίου «ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ» για ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

09/01/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 12-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2018-19

2) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

3) Ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων

4) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Καψοράχης Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

29/12/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».
Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».

Ιστιαία 29-12-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/11/2017

20/11/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη”

07/11/2017Posted by Admin

Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη” Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Περιφερειακή Ενότητας Ευβοίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

11/10/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

22/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/09/2017

21/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση για τον ταμειακό συμψηφισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».

Ιστιαία 21-09-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική