Archive for the ‘Δημοτικό Συμβούλιο – Συνεδριάσεις’ Category

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30/05/2018

25/05/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.60/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός, με θέμα: «΄Εγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.(σχετ.η υπ’ αριθμ.9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)».
2.-Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποζημίωσης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός.
3.-Επί κοινών αιτήσεων των κ.κ.Αθανασίου Αλεξίου κ.λ.π., με θέμα΄΄Καταβολή παγίου τέλους για την χρήση εναπόθεσης λυμάτων στο χώρο του ΒΙΟ.ΚΑ Λουτρών Αιδηψού΄΄.
4.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
5.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
6.-Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης της προμήθειας καυσίμων ετών 2017-2018 για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του, λόγω ανωτέρας βίας (θάνατος), που ανατέθηκε με την 222/2017 Α.Δ.Σ.
7.-Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων ,χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.1513/14-2-2017 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δημάρχου, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης της προμήθειας, από ανωτέρω βία (θάνατος).
8.-Επί της υπ’ αριθμ.102/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα(σχετ.87/2018 Α.Ο.Ε.).
9.-Επί της υπ’ αριθμ.106/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.99/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
10.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
11.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.3/2018 μελέτης για το ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδός και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ. Γιάλτρων και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
12.-Επί αίτησης του κ.Στέφανου Παπαδημητρίου, με θέμα:΄΄Παραίτηση από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός΄΄.
13.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.100542/6211/3-5-2018, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2018΄΄.
14.-Επί του με αρ.πρωτ.οικ.4105/8-5-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της υπαλλήλου Κας Ζωής Νικολάου, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας (σχετ.η 128/2018 Α.Δ.Σ.).
15.-Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Παληά του Παναγιώτη, σχετικά με το Τέλος Αποχέτευσης(σχετ.η 123/2018 Α.Δ.Σ.).
16.-Επί των με αρ.πρωτ.3998/4-5-2018 και 4887/24-5-2018 εγγράφων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής΄΄.
17.-΄Εγκριση δαπάνης φιλοξενίας και δείπνου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμου Β΄, κ.λ.π. και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
18.-΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
19.-΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2017.
20.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη, Γεωργίου Σαλιγκάρα του Στέφανου, Μιχαήλ Σεραφετινίδη του Ιορδάνη και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
21.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2018.
22.-Επί της υπ’ αριθμ.104/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018΄΄.
23.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων ναυαγοσωστών.
24.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.4/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με θέμα: «Επί της αίτησης του Κων/νου Λιλή του Γεωργίου, σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου του από την περιοχή του ΚΤΕΛ, στο γήπεδο Ιστιαίας»΄΄.
25.-Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ιστιαίας στα Ο.Τ.128-129, σε εφαρμογή της 80/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και σε συνέχεια της 48/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
26.-΄Εγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης και καθορισμός πρότυπων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων) εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων Οικισμών και εντός πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που παραχωρούνται σε επιχειρήσεις για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
27.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του κ.Ιωάννη Μπαλαγιάννη.
28.-΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
29.-Επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
30.-Επί αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, με θέμα:΄΄Οικονομική ενίσχυση΄΄.
31.-Επί εγγράφου του κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.97129/614/30-4-2018, σχετικά με ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βόρειας Εύβοιας.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02-10-2017

28/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26-09-2017

22/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή : α) Προσυμφώνου αγοράς δύο οικοπέδων, στις Τοπικές Κοινότητες Ωρεών και Ασμηνίου, για την κατασκευή αντλιοστασίων και β) Προσυμφώνου απλής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας LIDL Ελλάς Α.Ε., για την κατασκευή αντλιοστασίου, που αφορούν το έργο ¨ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ¨.
2)΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.85/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
3)΄Εγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
4) Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2017

13/04/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Αναβολή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

22/09/2016Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρου 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία είχε ορισθεί για την Τετάρτη 28-9-2016 και ώρα 18.00, στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της Κας Δημάρχου και απουσίας της στο εξωτερικό, καθώς και για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, για την 31 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25-05-2016

20/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος & στο 4ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3)Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην διαδικτυακή βάση πληροφοριών «ΕΡΓΑ».
4)Επί του με αρ.πρωτ.44420/20-4-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
5)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
6)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
7)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
8)Επί του με αρ.πρωτ.839/3-2-2016 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με θέμα :΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
10)΄Εγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
11)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.68947/6268/9-5-2016, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας΄΄.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
12)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
13)Επί αίτησης της Κας Ανδρομάχης Μπαλαλά, σχετικά με παραχώρηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση λουομένων, πλησίον του καταστήματός της, στον Οικισμό Αγίου Νικολάου Αιδηψού».(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
14)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Αγγελόπουλου, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ και από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α.,Επιτροπή Εκποίησης Πραγμάτων Π. Δ/τος 270/81, Δημοτική Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.λ.π.), εκτός του μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Ζουπανιώτη, σχετικά με παραίτησή του από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτιρίων, Επιτροπή Παραλαβής έργων, αξίας άνω των 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α., Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 270/81, κ.λ.π.)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα