Archive for the ‘Οικονομική Επιτροπή – Πίνακες αποφάσεων’ Category

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

03/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣ.ΕΞ..

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

15/05/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣ.ΕΞ..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/2017

10/02/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

AΟΕ _17_2017.

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2015»

05/02/2016Posted by Admin

27/2016 Α.Ο.Ε.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Δ΄ΤΡΙΜ 2015.

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2015

23/10/2015Posted by Admin

ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ.

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015

12/08/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 160/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της
εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (1ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή και εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της
εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει
σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/06 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ.270/81,
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από
1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.
2. Καθορίζεται τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού για την
εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στον ειδικό Χώρο της εμποροπανήγυρης 600τ.μ.
ανερχόμενη στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ(6.000,00)€.
3. Τα χρήματα του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταβληθούν την ίδια μέρα στο χώρο
της δημοπρασίας, σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης θα αποκλείεται.
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί αυτή θα
επαναληφθεί στις 19/8/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
5. Δεν θα διατεθεί άλλος χώρος για τυχερά παιχνίδια(ηλεκτρονικά κ.λ.π) εκτός του χώρου
του Λούνα Πάρκ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εγκατάσταση
Λούνα Παρκ, ο χώρος αυτός θα διατεθεί ασκεπής σε καντίνες, πλανόδιους εμπόρους,
κ.λ.π.
6. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α)΄Εναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
β)Φορολογική ενημερότητα.
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ)Βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την
άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
απαριθμούνται στο Π.Δ.12/2005.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/201

12/08/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 161/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που
θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (2ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από
1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή
παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015
έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ( 6.000,00)€
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι διακόσια εβδομήντα (270)
περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ 3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων
3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ(60,00)€ με το ΦΠΑ
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την
καθορισμένη ημερομηνία , δηλαδή την 18/8/2015 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη
ημέρα στις 19/8/2015 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε
διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους
διαγωνισμούς για τρία(3) χρόνια.
7. Τα χρήματα θα καταβληθούν από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του
διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον
προηγούμενο πλειοδότη.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α)΄Αδεια έναρξης επαγγέλματος.
β)Δημοτική Φορολογική ενημερότητα.
γ)Φορολογική ενημερότητα.
δ)Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015»

12/08/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 162/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα
διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου-Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (3ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(ΔΚΚ) καθώς και τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 πρέπει να καταρτίσουμε τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015.
Οι όροι θα αναφέρονται κυρίως στα εξής:
Α) Την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Β) Στις τιμές των παραγκών.
Γ) Τυχόν εκπτώσεις στους εμπόρους που διατηρούν καταστήματα στο Δήμο Ιστιαίας-
Αιδηψού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της εμποροπανήγυρης
Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω.
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει α) στο Δημοτικό
Κατάστημα στις 27/8/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 για τις ψησταριές και β)
31/8/2015 και ώρα 17.00μ.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης για τους υπόλοιπους
χώρους.
2. Οι τιμές θα είναι οι εξής :
1. ΤΙΜΕΣ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ
Κατηγορία Α1- 1.900,00€
Κατηγορία Α2 – 2.000,00€
Κατηγορία Α3 – 2.200,00€
Κατηγορία Β1 -1.000,00€
Κατηγορία Β2 800,00€
Κατηγορία Β3 1.000,00€
Κατηγορία Β4 800,00€
Κατηγορία Γ – 400,00€
Κατηγορία Δ – 400,00€
2. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ
Κατηγορία Α΄ – 350,00€ Κατηγορία Β΄ – 320,00€
Οι διαστάσεις των παραγκών Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα είναι 3μ. Χ 3,5μ.
Οι τιμές για τα ράντζα θα είναι 150,00€ τα οποία θα χαραχθούν στον νέο ασφαλτοστρωμένο
δρόμο και θα είναι διαστάσεων 2,5μ.Χ2μ.
Τα ράντζα έμπροσθεν των W.C θα είναι διαστάσεων 2μ.Χ 2μ.
3. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΛΒΑ
2 Νούμερα (παραπήγματα) – 1.500,00 ευρώ
3 Νούμερα (παραπήγματα) – 2.000,00 ευρώ
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝ FAST FOOD
Κατηγορία Α΄= 700,00 ευρώ
Κατηγορία Β΄= 500,00 ευρώ.
ΧΩΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χώρος θα χορηγηθεί στους παραγωγούς και θα είναι ο κοινόχρηστος χώρος από το
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων κ.Νικολάου Ανέστη έως τη γωνία του οικοπέδου Κας
Ευτέρπης Παπαϊωάννου.
ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο χώρος που θα χορηγηθεί είναι κοινής χρήσης, έμπροσθεν του καταστήματος
(μάνδρα σιδήρου Λαζαρίδη-Τσελίκα) και η τιμή θα καθορισθεί με επιτόπου επισκέψεις
της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καθορίζεται έκπτωση 20% επί της τιμής των παραγκών για τους εμπόρους που
διατηρούν κατάστημα στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, σε πολύτεκνους και σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, μετά την κατάθεση των νόμιμων δικαιολογητικών στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Το δικαίωμα της έκπτωσης δεν ισχύει για τις ψησταριές και επιπλέον γι’ αυτούς που
διατηρούν καταστήματα στο Δήμο μας θα προσκομίζεται και Δημοτική Φορολογική
Ενημερότητα.
5. Το ποσό του πλειοδοτικού διαγωνισμού κατατίθεται την ίδια στιγμή , διαφορετικά
κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2015

23/04/2015Posted by Admin

Απόφαση Oικονομικής Επιτροπής: 82/2015

ΘΕΜΑ:«Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2015».

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από το εξής αρχείο :

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔ-ΕΞΟΔ 1ΟΥ ΤΡΙΜ.2015

https://www.biubiu7.com/brand-50.html ランゲ&ゾーネスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-56.html グラスヒュッテオリジナルスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-57.html クリスチャンディオールスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-58.html ユンハンススーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-59.html ユリス ナルダンスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-60.html ポルシェデザインスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-61.html ボール・ウォッチスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-63.html ボーム&メルシェスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-64.html ブランパンスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-65.html ジャケ・ドロースーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-66.html ジャンリシャールスーパーコピー
https://www.biubiu7.com/brand-67.html ジュリアーノマッツォーリスーパーコピー

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2014

04/03/2015Posted by Admin

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2014 21/2015 A.O.E.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τo εξής αρχείo :

AOE 21/2015

Α.Ο.Ε. : 251/2014 ΘΕΜΑ:«Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2014».

29/10/2014Posted by Admin

Σας παραθέτουμε απόσπασμα από το 39ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2014, με θέμα

«Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2014».

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 251/2014

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計

Σύνταξη έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2013

10/10/2013Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 2ο Τρίμηνο 2013 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων για το 2ο Τρίμηνο 2013

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計