Archive for the ‘Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Πίνακες Αποφάσεων’ Category

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/02/2019Posted by Admin

2η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 25/2/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2004

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με θέμα : Επί αίτησης των κ. Μαρίας και κ. Αθανασίας Αναγνώστου, σχετικά με μεταφορά της θέσης του περιπτέρου από το χωριό Αιδηψός έναντι του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.
2. Εξέταση του υπ.αριθμ. 1466/12-2-2019 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος Κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα μαζί με την κατασκευή του.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1501/13-2-2019 αίτησης του Συλλόγου Ξενοδόχων Λ.Αιδηψού με θέμα : Έγκυρη και ομαλή διεξαγωγή Καρναβαλιού Αιδηψού 2019.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1858/20-2-2019 αίτησης του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας με θέμα : Αδειοδότηση για το κλείσιμο του δρόμου την ημέρα του Καρναβαλιού (Κυριακή 10/3/2019).

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

Εξέταση αίτησης Μορφωτικού Εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. 168/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 181/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε στην Επιτροπή το έγγραφο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας σχετικά με την αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ταυτόχρονη χρήση των χώρων του Δ. Σχολείου Νέου Πύργου από τους δύο Πολιτιστικούς συλλόγους του Ν. Πύργου.
Οι μέρες για τις οποίες έχει παραχωρηθεί ο χώρος του σχολείου και στους δύο συλλόγους και συμπίπτουν οι ημερομηνίες είναι η 31/7/2015, 21/8/2015 και η 23/8/2015.
Τις ανωτέρω ημερομηνίες είχε παραχωρηθεί ο χώρος του Σχολείου και συγκεκριμένα η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρχικά με την αριθ. 120/12-6-2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας.
Με την αριθ. 168/14-7-2015 παραχωρήθηκε το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πύργου στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ για να πραγματοποιήσει το φεστιβάλ Πολιτισμού.
Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα σε παράπλευρους χώρους και οι δύο εκδηλώσεις με διαφορετικό πρόγραμμα προτείνω την παραχώρηση του χώρου για τις ημερομηνίες που συμπίπτουν στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας ο οποίος και υπέβαλε πρώτος το αίτημα για την παραχώρηση του χώρου.
Επίσης με το αριθ. Πρωτ. 11209/4-7-2015 έγγραφο του ο σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝΗΣΣΗ» μας γνωρίζει ότι δεν χρησιμοποιήσει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο για την περίοδο 4/8 έως και 10/8/2015, και ζητάει να παραχωρηθεί ο χώρος για μια ακόμη ημέρα δηλαδή για τις 19/8/2015 για την έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας παιδιών (η παραχώρηση βάσει της αριθ. 168/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν από 14/8 έως 18/8) .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, τις αριθ. 120 και 168/2015 προγενέστερες αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα έγγραφα των συλλόγων, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ανακαλεί την αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς την παραχώρηση του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πύργου για τις ημερομηνίες 31/7/2015, 21/8/2015 και 23/8/2015 στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», καθότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, είχε παραχωρηθεί αρχικά με την αριθ. 120/12-6-2015 απόφαση ΕΠΖ στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας, ο οποίος υπέβαλε πρώτος το αίτημα για την παραχώρηση του χώρου και δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα σε παράπλευρους χώρους και οι δύο εκδηλώσεις με διαφορετικό πρόγραμμα.
Β. Παραχωρεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας για τις ημερομηνίες 31/7/2015, 21/8/2015 και 23/8/2015.
Γ. Παραχωρεί για τις 19/8/2015 την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», για Έκθεση ζωγραφικής & Χειροτεχνίας Παιδιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 180/2015
ΘΕΜΑ: «Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων».

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε στην Επιτροπή το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, με το οποίο μας προτείνει τον ορισμό 8 θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Ακολούθως προέβη σε κλήρωση για τη χορήγηση των ανωτέρω θέσεων, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες, βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Επίσης πρότεινε να παραχωρηθεί μια θέση στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη η οποία έχει υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για πώληση αγροτικών προϊόντων, τις απογευματινές ώρες.
Η ανωτέρω θέση έχει ορισθεί με την αριθ. 91/2015 ΑΕΠΖ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, τις υποβληθείσες αιτήσεις δημοτών, τα κατατεθέντα δικ/κά, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ορίζει οκτώ (8) θέσεις υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Β. Κατόπιν κλήρωσης παραχωρεί τις κατωτέρω θέσεις βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες ως εξής:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Γ. Παραχωρηθεί άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη για πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, τις απογευματινές ώρες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 178/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997, πρέπει να προεγκρίνουμε την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κατωτέρω καταστημάτων προκειμένου αυτά να τακτοποιηθούν λογιστικά και φορολογικά.
Έχουμε τις αιτήσεις, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων :
1.- Του κ. ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΤΑΒΕΡΝΑ, στους Ωρεούς.
2.- Του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
Τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 80, Ν. 3463/2006, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997).
Τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προεγκρίνει την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας :
1.- ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ, στους Ωρεούς.
2.- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου , για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Μετά την προέγκριση θα πρέπει τα δικαιολογητικά να υποβληθούν εντός τριών(3) μηνών, αλλιώς ανακαλείται η προέγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 24.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Στραφιώτη Γεωργίου για άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 177/2015

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:
Σύμφωνα με την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Με αίτηση του, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, ο ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γαβριήλ νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας «ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Στο άρθρο 3, της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 ορίζονται τα εξής :
«1, Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των άρθρων 37, 38 και 39, της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικές Διατάξεις (Β΄526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων.
2.΄Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσίας.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής η οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής, η λειτουργία μουσικών οργάνων, στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
Αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου της.
Την § 4, του άρθρου 80, του Ν. 3463/2006.
Την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010.
Το άρθρο 3, της υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Το άρθρο 5, της ΚΥΑ 10551/2007.
Την Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 4/1985, τ. Α΄).
Την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερομένου, με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του.
Τη σύμβαση νόμιμης αναπαραγωγής μουσικής εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ.
Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
Το Ν. 158/99, άρθρο 7, παρ. ε, στ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Γαβριήλ που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας.
Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3.- Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία η τηλεόραση η οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.
4.- Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80db(Α).
5.- Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι χορηγούμενες άδειες.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση η ανάκληση των χορηγούμενων αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Οι χορηγούμενες άδειες να τοποθετηθούν σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του καταστήματος.
Η χορηγούμενη άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της.
Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας για παραχώρηση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 175/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεοπυργιωτών Ευβοίας στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ» έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων μεταξύ των οποίων και την «παραδοσιακή Γιορτή Φασολάδας», και με αίτηση του ζητά την παραχώρηση χρήσης του Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό του Ν. Πύργου το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό του Ν. Πύργου για το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση του συλλόγου (Παραδοσιακή γιορτή φασολάδας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση χώρου στα Καμάρια

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 174/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με την αριθ. Πρωτ. 10783/16-7-2015 αίτηση του ζητά την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στις 30/7/2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» την χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων για την 30/7/2015 προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση του συλλόγου (Συναυλία μουσικού συγκροτήματος).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Αναστοπούλου Παναγιώτας για μεταφορά θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 172/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους, κάτοικος Γαλάτσι Αττικής, με την αριθ. Πρωτ. 10855/17-7-2015 αίτηση της ζητά την μεταφορά της θέσης που της είχε παραχωρηθεί για πώληση βιβλίων, από τη θέση έμπροσθεν της οικίας Λάντζου στο Πευκί στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά καθότι στην θέση που της είχε παραχωρηθεί η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την μεταφορά της θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί στην κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά από την θέση που της είχε παραχωρηθεί έμπροσθεν της οικίας Λάντζου, καθότι η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Κοτρίκλα Βασιλικής για παραχώρηση χώρου στο Πευκί

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 171/2015

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Κοτρίκλα Βασιλική του Ιωάννη, κάτοικος Οικισμού Τσαπουρνιάς ΤΚ Βασιλικών, με την αριθ. Πρωτ. 10712/15-7-2015 αίτηση της ζητά την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου στο Πευκί δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος τόνισε ότι έχει γίνει ορισμός θέσεων ύστερα από πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίου με την αριθ. 169/2015 προγενέστερη απόφαση ΕΠΖ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Κοτρίκλα Βασιλικής τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στην κ. Κοτρίκλα Βασιλική του Ιωάννη τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Στάμου Αργυρώς για παραχώρηση χώρου στο Πευκί»

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 170/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Στάμου Αργυρώ του Ιωάννη, κάτοικος ΤΚ Αρτεμισίου, με την αριθ. Πρωτ. 10711/15-7-2015 αίτηση της ζητά την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου στο Πευκί δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος τόνισε ότι έχει γίνει ορισμός θέσεων ύστερα από πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίου με την αριθ. 169/2015 προγενέστερη απόφαση ΕΠΖ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Στάμου Αργυρώς τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στην κ. Στάμου Αργυρώ του Ιωάννη τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος