Archive for the ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.)’ Category

 

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

10/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 7-12-2018

Αρ. Πρωτ 267

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τα παρακάτω θέματα :

1.Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτιων εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

06/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 6-12-2018

Αρ. Πρωτ 266

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τα παρακάτω θέματα :

1. Εγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2019 & ΟΠΔ 2019

2. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2019

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

30/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 30-11-2018

Αρ. Πρωτ 263

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών για τον μήνα Νοέμβριο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιστιαία 16-11-2018
Αρ.Πρωτ: 251

Η ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ενδιαφέρεται να προβεί στην δαπάνη για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.300,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 64.00.00.000 με τίτλο «Έξοδα κίνησης οχημάτων προγραμ. «Βοήθεια Στο Σπίτι»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά εώς την Παρασκευή 24/11/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στην Καρακάξη Αναστασία στον 1ο όροφο.
Η υπηρεσία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ. 71/2018 τεχνικής περιγραφής της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.(ατομικές)
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).

4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Πρόεδρος
Χαρβαλιάς Ιωάννης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 31/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 26-10-2018

Αρ. Πρωτ 231

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 31η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 26 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 29/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 25-10-2018

Αρ. Πρωτ 230

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών

Ιστιαία 25 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 26/09/2018

21/09/2018Posted by Admin

Αρ. Πρωτ. 144

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 26η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2. Εξειδίκευση πιστώσεων έτους 2018

Ιστιαία 21 – 9 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 138
ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας και διαμόρφωση του προγράμματός της, στο πλαίσιο του «Multisport».
2. Πρόγραμμα και έγκριση προβολής πολιτιστικών δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. μέχρι τέλος του 2018.https://www.goods520.com/

Ιστιαία 13 – 9 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΙΑ ΣΤΙΣ 04/09/2018

30/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 122
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Παράδοση-Παραλαβή Προεδρίας ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
2.-Ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 30 – 8 – 2018
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

03/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 109
Ιστιαία 3 – 8 – 2018

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.
3.-Σχεδιασμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
4.-Ενημέρωση σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αφορούν πολιτιστικές δράσεις.

Ιστιαία 3 – 8 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/07/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 17η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα :
1.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 13 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

15/06/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 65
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 20η Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
2.-Εκδηλώσεις καλοκαιρινής εκστρατείας παιδικής0εφηβικής βιβλιοθήκης.

Ιστιαία 15 – 6 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΚΕΙΑ

10/08/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 351/08-08-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Προς το Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 14η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2017».
ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
ΘΕΜΑ 3ο:: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ιστιαία 08-08-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017»

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017 για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων αυτής»

Ιστιαία 21/07/2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική