Archive for the ‘Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου’ Category

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12/10/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2018.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 11/10/2018

06/10/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 193

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την
11η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 5 – 10 – 2018

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

04/10/2018Posted by Admin

1) ¨ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ¨ με οδηγίες για σύνταξη σχεδίου προετοιμασίας
έκτακτης ανάγκης

2)¨ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ¨ με οδηγίες προστασίας για διάβαση
ιρλανδικών διαβάσεων.

ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/10/2018Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που εκδηλώθηκαν το Σάββατο 29-09-2018 και Κυριακή 30-09-2018 στα γεωγραφικά όρια του Δήμου και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από Ν.Δ. 57/73 και την Αριθ. Π2α/οικ,2673/29-8-2001 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1185/Β’’/11-09-2001), για την αντιμετωπίσει των εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την επισκευή κύριας κατοικίας και την αντικατάσταση οικοσκευής), η οποία μεταβιβάστηκε με το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης»
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας –τηλ. 2226053012 -56077 –Πληροφορίες Στεργίου Βασιλική).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1 και εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης
3. Αντίγραφο Έντυπου Ε9
4. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια θα καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση της Δημάρχου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

13/09/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08/2018.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 138
ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας και διαμόρφωση του προγράμματός της, στο πλαίσιο του «Multisport».
2. Πρόγραμμα και έγκριση προβολής πολιτιστικών δράσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. μέχρι τέλος του 2018.https://www.goods520.com/

Ιστιαία 13 – 9 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2018
Αρ. Πρωτ. 9500

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)

Υποέργο 1: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της μελέτης:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)
Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η μελέτη με τίτλο: Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια», θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με Κ.Α. 69-7411.001 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034

10/09/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΙΑ ΣΤΙΣ 04/09/2018

30/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 122
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12η μεσ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Παράδοση-Παραλαβή Προεδρίας ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
2.-Ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 30 – 8 – 2018
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24/08/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 24/08/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8786

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των υπηρεσιακών οχημάτων . και μηχανημάτων του, όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.570,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:10-6253,15-6253,20-6253,25-6253,30-6253 με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο δημαρχιακό κτιριο Ιστιαια Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η ασφάλιση θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ: 8715/23-08-2018 ΜΕΛΕΤΗΣ του τμήματος Προμηθειών του Δήμου
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της υπ αριθμ μελέτης
Και επιπλέον.
Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-15.html IWCスーパーコピー

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

17/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: …ΨΥΗ1ΩΕ7-4ΣΝ……
ΙΣΤΙΑΙΑ 17/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 8465

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048, 22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

https://www.ins080.com/brand-copy-IP-16.html オーデマ・ピゲスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-17.html チュードルスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-18.html ブルガリスーパーコピー

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

13/08/2018Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αρ. 173/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ.αριθ. 154/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5912/2018 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού»,
λόγω
αναρμοδιότητας του οργάνου διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με το νέο Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 8111/8-8-2018
πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.ins080.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/08/2018Posted by Admin

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ και ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ :
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% (CPV: 15811100-7)
το ζητούμενο είδος είναι
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

(ΣΥΣ-ΣΙΑ 1000ΓΡ
το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, αναλυτικά εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 99ΚΓΩΕ7-ΒΔΚ

Ιστιαίας, 10-08-2018
Αρ.Πρωτ.: 8273

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 43.007,96€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσό 16.155,85€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481 με τίτλο προμήθεια τροφίμων,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ . Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Ποσό 6.754,46 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.039,15 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.442,78 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 2.692,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 14.923,38 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές

03/08/2018Posted by Admin

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων: 1) “ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” 2) “ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ” και 3) “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ”.
Τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά “σπότ” αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων προκειμένου οι πολίτες να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

1)ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

2)ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

3)ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

03/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 109
Ιστιαία 3 – 8 – 2018

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.
3.-Σχεδιασμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
4.-Ενημέρωση σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αφορούν πολιτιστικές δράσεις.

Ιστιαία 3 – 8 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

02/08/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, ανακοινώνει πως ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας που αφορά 60 θέσεις για το Δήμο μας (βλ. πίνακα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/8/2018 έως τις 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
• άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης.
Για την υποβολή των αιτήσεων χρειάζεται ο προσωπικός κλειδάριθμος του ΟΑΕΔ καθώς και ο ΑΜΚΑ όλων των μελών (συζύγου και τέκνων). Όσοι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077), ώρες εξυπηρέτησης 9:00-13:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

01/08/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: ….ΨΚΔΩΕ7-ΟΟΧ
01/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 7874

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048,22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

30/07/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡTHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΨΑΥΚΩΕ7-6ΛΔ
Ιστιαία, 30/07./2018
Αρ.Πρωτ.: 7734.

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια εργασίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.936,00€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει τον εξής κωδικό: 70-6232.002 με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ιστιαίας»

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (1.128,00 €), ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

H Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 03/08/2018

30/07/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 108
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.

Ιστιαία 30 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

23/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 06/2018.