Archive for the ‘Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου’ Category

 

Καταβολή μισθώματος Βοσκήσιμης γαίας ετών 2016 & 2017

23/01/2018Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους, των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων τους βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης για τα έτη 2016 και 2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή (http://app.php.gov.gr/pste), όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους, μπορούν να πληροφορηθούν:
Α) για το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλουν για τις βοσκήσιμες γαίες
Β) τον Δήμο στα όρια του οποίου αυτές βρίσκονται
Γ) την «Ταυτότητα κατανομής/μίσθωσης»
Δ)τον τραπεζικό λογαριασμό ανά Περιφερειακή Ενότητα, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπου πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα (το μίσθωμα καταβάλλεται στον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι βοσκήσιμες γαίες).
Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία την «Ταυτότητα κατανομής / μίσθωσης» (Δεκαψήφιος αριθμός) για κάθε κατανομή και κάθε έτος.
Στην συνέχεια οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο την απόδειξη κατάθεσης του μισθώματος για τις περαιτέρω ενέργειες.
Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή των ετών 2016 & 2017, πρέπει να καταβληθούν μέχρι και τις 15 /02/2018.
Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη καταβάλει το μίσθωμα έτους 2016 θα καταθέσουν μόνο την οφειλή του έτους 2017.

Πληροφορίες: Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού : 2226350046

Η Προϊσταμένη
Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΔΗΜΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 23/01/2017

19/01/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».
Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 23η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Ενημέρωση των νέων Μελών της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».

Ιστιαία 19-01-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμες γης στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη

17/01/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Διακηρύσσει ότι:

Στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο – Πλατεία Ιστιαίας) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμης γης και συγκεκριμένα :

Δύο (2) στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη {μία (1) οκτώ (8) στρέμματα και μία (1) δέκα πέντε (15) στρέμματα}.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους, την Δευτέρα 5η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.
Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την Δευτέρα 12η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.

Όριο πρώτης ετήσιας προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου, ορίζεται το ποσό των:
1) Διακοσίων (200,00) ευρώ ανά έτος, για την σχολική καλλιεργήσιμη γη των οκτώ (8) στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη,
2) Τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ ανά έτος, για την σχολική καλλιεργήσιμη γη των δέκα πέντε (15) στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη και
και για το χρονικό διάστημα πέντε (5) καλλιεργητικών ετών, δηλαδή από 1/2/2018 μέχρι 31/1/2023.
Ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιστιαίας, Πλατεία Ιστιαίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 22263-50014, Αρμόδια κ. Αθηνά Μαρκαντώνη.

Ιστιαία 16 – 1 – 2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Χρήση Κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών κ.λ.π.

13/01/2018Posted by Admin

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου.
1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Άδεια Λειτουργίας καταστήματος όπου προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Αν δεν έχετε άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστο χώρο.
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
2) Λοιπές Επιχειρήσεις
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
3) Περίπτερα
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο χώρος που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 2πλάσιο προς το αναλογούν τέλος για χώρους που έχει επιτραπεί η χρήση και 3πλασιο για χώρους όπου δεν έχει επιτραπεί η χρήση. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται κάθε φορά μέχρι και δύο (2) φορές τα παραπάνω πρόστιμα. Αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Εκ του Τμήματος Εσόδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

13/01/2018Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής σας, πρέπει να υποβάλλετε έως 31-3-2018 σχετικό αίτημα στο Δήμο στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636 τ.Β΄/12-05-2017) περί “Καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017), β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) & γ) ΔΔΠ/Β0010068/0624Β΄ΕΞ2017/28-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2255/03-07-2017).
Στην αίτηση αναγράφονται :
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) η θέση με συντεταγμένες, το εμβαδό, η ιδιότητα καθώς και το είδος της χρήσης του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :
α) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ.
β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) .
γ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
δ) αποτύπωση του χώρου σε υπόβαρθο ορθοφωτοχάρτη του αρθ.11 του Ν.4281/2014 ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟPΕΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου το πρόστιμο θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Δ.Ε. Ιστιαίας: Τμήμα Εσόδων (Ιστιαία) Τηλ:2226350022-038-051
Δ.Ε. Αιδηψού: Τμήμα Εσόδων (Λ. Αιδηψού) Τηλ: 2226350308

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης, διαβιβάζονται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας, στην οποία θα πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Εκ του Τμήματος Εσόδων

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

09/01/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 12-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2018-19

2) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

3) Ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων

4) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Καψοράχης Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

29/12/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».
Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».

Ιστιαία 29-12-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

20/12/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

05/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 11η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Προϋπολογισμός 2018».
2. «Σχέδιο δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α για το 2018»
3. «Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 05-12-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

29/11/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή επιδότησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού».

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. «Αποδοχή επιδότησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού».

Ιστιαία 29-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 21/11/2017

17/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 21η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Προϋπολογισμός 2018».
2. «Σχέδιο δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α για το 2018»
3. «Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 17-11-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

15/11/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη”

07/11/2017Posted by Admin

Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη” Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Περιφερειακή Ενότητας Ευβοίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 10/11/2017

06/11/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».
Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Έγκριση για τροποποίηση προϋπολογισμού».
2. «Έγκριση της 376/14-08-2017 εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 06-11-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

27/10/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕ-ΤΕ.

ΠΕ-ΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.

ΔΕ.

ΔΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 27-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

24/10/2017Posted by Admin

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

* ΕΝΑΡΞΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
* ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ (Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών
καταστημάτων και σπιτιών της πόλης)
* ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ (Πόλεως, δημοσίων υπηρεσιών, καταστημάτων)
* ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ.
* ΄Ωρα 10.30 π.μ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ

Β. ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

* Ώρα 06.30 π.μ. ΕΩΘΙΝΟ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
* Ώρα 08.00 π.μ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
* Ώρα 08.30 π.μ ΚΑΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ (κατά διαστήματα μέχρι την έναρξη
της Δοξολογίας)
* Ωρα 10.45 π.μ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιστιαία.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να έλθουν στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας στις 10.30 π.μ. για την μετάβασή τους στον Ιερό Ναό.
Ο κ. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας καλείται να προσέλθει με την ακολουθία του.
Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων καλούνται να προσέλθουν με το προσωπικό τους.
Οι αντιπροσωπείες των μαθητών των σχολείων θα εισέλθουν στο Ναό με τις σημαίες τους.
Τα Σωματεία με τα Διοικητικά Συμβούλια τους καλούνται να προσέλθουν με τα λάβαρα και τις σημαίες τους.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Κα Παπασταμούλου Γαρυφαλλιά , καθηγήτρια του Γενικού Λυκείου ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
Τελετάρχης, ο οποίος θα έχει και το γενικό πρόσταγμα, θα είναι ο Κα. Μαλάκη, Αικατερίνη καθηγήτρια του Γενικού Λυκείου ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
Παρακαλείται το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας για την τήρηση της τάξης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά κατά την ώρα της δοξολογίας και της παρελάσεως.
Οι μαθητές των σχολείων θα παραταθούν προ του Ιερού Ναού για την απόδοση τιμών.
΄Ωρα προσέλευσης στον Ιερό Ναό 10.30 π.μ.

Η προσέλευση θα γίνεται κατά σειρά :
1.-Λαός
2.-Σωματεία
3.-Επιστημονικοί Σύλλογοι
4.-Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.
5.-Δημόσιες Πολιτικές Υπηρεσίες & Διευθυντές Τραπεζών
6.-Δημοτικό Συμβούλιο
7.-Σύμβουλοι Περιφέρειας
8.-Πυροσβεστική Υπηρεσία
9.-Αστυνομική Αρχή
10.-Δικαστικό Σώμα
11.-Δήμαρχος

(Ο Τελετάρχης σύμφωνα με το πρόγραμμα που του κοινοποιείται, παρακαλείται να επιβλέπει για την σωστή τοποθέτηση αυτών που προσέρχονται εντός και εκτός του Ιερού Ναού).

Την επίσημη δοξολογία θα ακολουθήσουν :
• ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ
• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ
• ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗΣ
• ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ
• ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Μετά την Παρέλαση ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Ιστιαίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ» θα παρουσιάσει Παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική Πλατεία Ιστιαίας.

Ώρα 17.30 επίσημη υποστολή της σημαίας.

Επίσης όσοι εκπρόσωποι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου στα τηλέφωνα 2226350009 και 2226350010 μέχρι 27-3-2017.

Η Δήμαρχος

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 20-10-2017

16/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 20η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.«Ισολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 2016».
Ιστιαία 16-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

11/10/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στις 04/10/2017

04/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 4η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 36/25/09/2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με αριθμ. πρωτ. 400/25-09-2017».
2. «Αποδοχή επιχορήγησης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»

Ιστιαία 04-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

03/10/2017Posted by Admin

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη έως και 13-10-2017 ημέρα Παρασκευή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.