Archive for June, 2015

 

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας

30/06/2015Posted by Admin

Συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας
Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.133/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015΄΄.(εισηγητής ο Δ.Σ.κ.Βασίλειος Δημόπουλος).
2)Επί εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.404/2-6-2015, σχετικά με την διεκδίκηση της άρσης της υποχρηματοδότησης που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. (εισηγητής ο Δ.Σ.κ.Βασίλειος Δημόπουλος).
3)Επί εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, με αρ.πρωτ.218/22-6-2015, με θέμα:΄΄Αποστολή Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου΄΄.(εισηγητής ο Δ.Σ.κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος).
4)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.οικ.82579/1712/17-6-2015, με θέμα :΄΄Λήψη Απόφασης από το Συλλογικό ΄Οργανο Διοίκησης του φορέα σας.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
5)Επί αιτήσεως του κ.Αλέξανδρου Σπυρίδωνος του Παναγιώτη, σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού.(εισηγητής ο Δ.Σ.κ.Βασίλειος Δημόπουλος).
6)Επί της υπ’ αριθμ.149/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την μεταβολή του ταχθέντος από το διαθέτη σκοπό, σχετικά με το Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού.(εισηγητής ο Δ.Σ.κ.Βασίλειος Δημόπουλος).
7)Επί αίτησης του κ.Σπυρίδωνα Σταματίου, Αντιπροέδρου Δ.Σ., με θέμα:΄΄Διαχωρισμός Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και δημιουργία αυτόνομου Δήμου Λ.Αιδηψού΄΄.
8)Επί αιτήσεων Ι.& Δ.ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε. & κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
9)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.9299/22-6-2015, με θέμα:΄΄Αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ.Βασιλικών-Αγριοβοτάνου-Γουβών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.270/08 Μελέτης)΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
10)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.9298/22-6-2015, με θέμα:΄΄Αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ.Αρτεμισίου-Πευκί-Ασμηνίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.349/08 Μελέτης)΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
11)΄Ανοιγμα λογαριασμού σε Τραπεζικό ΄Ιδρυμα για την κατάθεση χρημάτων Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ(σχετ.η 133/2015 Α.Δ.Σ.).(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
12)Επί των υπ’ αριθμ.44 και 81/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σχετικά με μετακίνηση περιπτέρου και ορισμού νέων θέσεων για περίπτερα. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
13)Επί της υπ’ αριθμ.130/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα :΄΄Επί αιτήσεως Κας Παναγιώτου Ελένης΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.7276/26-5-2015, με θέμα:΄΄Κοινοποίηση ονομάτων Μηχανικών ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων έτους 2015΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
15)Παραχώρηση στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Ακτής Αιδηψού (παραλιακή έκταση μετά αιγιαλού και λουτρικών εγκαταστάσεων), για την θερινή περίοδο 2015, έναντι αναταλλάγματος.(εισηγητής ο Δ.Σ. κ.Βασίλειος Δημόπουλος).
16)Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
17)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
18)Καθορισμός θέσεων για πώληση καλαμποκιού.
19)΄Εγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στο συνεκτικό τμήμα του Οικισμού Βιστρίτσα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2.7.15

25/06/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 2η Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήσεως κ. Λίτσα Παναγιώτας
2. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων
3. Επί αιτήσεως κ. Μαυροζούμη Δημητρίου
4. Επί του υπ’ αρ. 9117/18-6-2015 εγγράφου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Ορισμός θέσης στάσιμου εμπορίου στο Πευκί.
6. Επί αιτήσεως-καταγγελίας κ. Άννας συζ. Δημητρίου Ποντίκα
7. Επί αιτήσεως κ. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
8. Επί αιτήσεως κ. Κραβαρίτη Μαρίας
9. Επί αιτήσεως κ. Σιάννα Αφροδίτης
10. Επί αιτήσεως κ. Παντελίδου Ευφροσύνη
11. Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού και Εξωραιστικού Συλλόγου Ταξιάρχη
12. Επί αιτήσεως κ. Δημητρίου Γεωργίου και Γειτόνων
13. Επί αιτήσεως κ. Ανδρούτσου Ανδονίκης
14. Επί αιτήσεως κ. Αλεξίου Αργυρώ
15. Επί αιτήσεως κ. Αλεξίου Αικατερίνης
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων

23/06/2015Posted by Admin

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους έως 29 Ιουνίου 2015 στα γραφεία του Δήμου.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.06.15

19/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015.
3.-΄Εγκριση του από 18-6-2015 Πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας κτιρίου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου.
4.-΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και καντινών.
5.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης του από 18-6-2015 Κατασχετηρίου των κ.κ.Ιωάννη και Ειρήνης Γκέκα.
6.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης του από 18-6-2015 Κατασχετηρίου του κ.Δημητρίου Λιλή του Γεωργίου.
7.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση Δήμου & εταιρείας ΄΄ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄(σχετ.η 281/2014 Α.Ο.Ε.).
8.-Επί αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Λιχάδας, για οικονομική ενίσχυση.
9.-Επί αίτησης του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Καμαρίων, για οικονομική ενίσχυση.
10.-Επί εγγράφου της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με αρ.πρωτ.77/8-6-2015, για επιχορήγηση.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

19/06/2015Posted by Admin

Καλείστε να παραστείτε σε συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που συγκροτήθηκε με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και η οποία θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. στα Λ.Αιδηψού και έπειτα στο Πευκί, για να γνωματεύσει:
Α)αίτηση του κ. Χρυσανθόπουλου Χαραλάμπου του Βασιλείου για άδεια ίδρυσης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ στα Λ.Αιδηψού, 28ης Οκτωβρίου και Θερμοποτάμου.
Β)αίτηση του κ. Χρυσανθόπουλου Χαραλάμπου του Βασιλείου για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ στα Λ.Αιδηψού 28ης Οκτωβερίου (Ο.Τ. 20)
Γ) αίτηση του κ. Δελχά Χρήστου του Γεωργίου για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων στο Πευκί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19-06-2015

17/06/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Επί αιτήσεως κ. Αναστασίου Μαρίας
3. Επί αιτήσεως κ. Δημάκη Πέτρου
4. Επί αιτήσεως κ. Σιάννα Αφροδίτης
5. Επί αιτήσεως κ. Σκρεπετού Δημητρίου
6. Επί αιτήσεως κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα
7. Επί αιτήσεως κ. Καρτσαγκούλη Αθανασίου
8. Επί αιτήσεως κ. Καραγάση Αναστασίου
9. Επί αιτήσεως κ. Καρακάξη Γεωργίου
10. Επί αιτήσεως κ. Παναγιώτου Ελένης
11. Επί αιτήσεως κ. Παναγιώτου Αθηνάς
12. Επί αιτήσεως κ. Κατσάρη Ευαγγελίας
13. Επί αιτήσεως κ. Μαραβέλη Δημητρίου
14. Επί αιτήσεως κ. Λαζάκη Αλεξάνδρου
15. Επί αιτήσεως κ. Λιαποδημήτρη Παναγιώτας
16. Επί αιτήσεως κ. Κουστιμπή Μιτζέλου Ιωάννας
17. Επί αιτήσεως κ. Αλεξίου Κωνσταντίνου
18. Επί αιτήσεως κ. Σπίντζου Λάμπρου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16.06.2015

12/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 16 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών.
3.-Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.301/2014, 30/2015, 26/2015 και 68/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί του εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15.06.2015΄΄

11/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.124/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
2)Επί εγγραφών του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.οικ.1937/145663/25-7-2014, οικ.522/44086/11-3-2015, οικ.728/63190/8-4-2015 και οικ.973/83952/12-5-2015, σχετικά με Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
3)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.οικ. 958/81845/8-5-2015, σχετικά με Κληροδότημα Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
4)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.901/76360/20-5-2015 , σχετικά με Κληροδότημα Πανταζή Σπυριδώνα του Κωνσταντίνου .(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
5)Ενημέρωση σχετικά με το Κληροδότημα Αποστόλου Γ.Μόσχου και λήψη απόφασης για την διαχείριση της διατεθείσας περιουσίας ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το δεσμευμένο από την εταιρεία ΄΄ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.΄΄ χρηματικό ποσό σε Τραπεζικό ΄Ιδρυμα.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
6)Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης, με αρ.πρωτ.263/29-5-2015, με θέμα:΄΄Διαβίβαση απόφασης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του Ν.3345/2005, σχετικά με αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με το Δήμο Chianciano Terme Ιταλίας. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
7)Επί αιτήσεως του κ.Ισίδωρου Μπατά του Ιωάννη, σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
8)Επί της υπ’ αριθμ.119/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί αίτησης Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού, για οικονομική ενίσχυση΄΄.(εισηγήτρια η Κα Μαρία-Μυρτώ Παπαϊωάννου).
9)Επί της υπ’ αριθμ.122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Επί αίτησης κ.Ιωάννη Σουρίλα, για παράταση ωραρίου μουσικής΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Σελίμης).
10)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών. ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Σελίμης).
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15.06.2015

11/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.124/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
2)Επί εγγραφών του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.οικ.1937/145663/25-7-2014, οικ.522/44086/11-3-2015, οικ.728/63190/8-4-2015 και οικ.973/83952/12-5-2015, σχετικά με Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού.
3)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.οικ. 958/81845/8-5-2015, σχετικά με Κληροδότημα Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
4)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αριθ. πρωτ.901/76360/20-5-2015 , σχετικά με Κληροδότημα Πανταζή Σπυριδώνα του Κωνσταντίνου.
5)Ενημέρωση σχετικά με το Κληροδότημα Αποστόλου Γ.Μόσχου και λήψη απόφασης για την διαχείριση της διατεθείσας περιουσίας ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το δεσμευμένο από την εταιρεία ΄΄ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.΄΄ χρηματικό ποσό σε Τραπεζικό ΄Ιδρυμα.
6)Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης, με αρ.πρωτ.263/29-5-2015, με θέμα:΄΄Διαβίβαση απόφασης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του Ν.3345/2005, σχετικά με αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με το Δήμο Chianciano Terme Ιταλίας.
7)Επί αιτήσεως του κ.Ισίδωρου Μπατά του Ιωάννη, σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού.
8)Επί της υπ’ αριθμ.119/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί αίτησης Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού, για οικονομική ενίσχυση΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Επί αίτησης κ.Ιωάννη Σουρίλα, για παράταση ωραρίου μουσικής΄΄.
11)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.7424/27-5-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/06/2015Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ως προς την εγγύηση για την συμμετοχή στον ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών-συντήρηση-επισκευή των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015΄΄, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00,
Διευκρινίζει ότι :
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης της μελέτης, ήτοι 2.712,00 ευρώ, εφόσον γίνεται προσφορά στο σύνολο των ομάδων ή 2% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης μελέτης για αυτό που προσφέρει.

ΙΣΤΙΑΙΑ 10- 06- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

09/06/2015Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Περισσότερα:
ΜΑΘ.ΕΤ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΓΕΥΣΕΩΝ

09/06/2015Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας- Αιδηψού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Τουρισμός και Γαστρονομία σχεδιάζει και οργανώνει την ανάδειξη των τοπικών και παραδοσιακών συνταγών δημιουργώντας τα πιάτα της Β. Εύβοιας
Στα πλαίσια αυτά οργανώνει ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΓΕΥΣΕΩΝ
Στόχος είναι η απόκτηση ταυτότητας της Β. Εύβοιας μέσα από τα προϊόντα και τις γεύσεις της.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες εστίασης του Δήμου μας .
Θα υπάρχουν 3 κατηγορίες
α) Πρωινό
β) Φαγητό
γ) Γλυκό
Όλες οι συνταγές που θα συμμετέχουν στο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΓΕΥΣΕΩΝ
θα συμπεριληφθούν σε βιβλίο συνταγών του Δήμου μας και θα επιδιώξουμε να αναφέρονται στα μενού των εστιατορίων μας.
ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
Τουριστική προβολή του Δήμου
Καθιέρωση αναγνωρίσιμων τοπικών συνταγών .
Αύξηση της ζήτησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων μορφών Τουρισμού.
Για την διοργάνωση θα υπάρξει συνεργασία με τους επαγγελματίες και συλλόγους του Δήμου οπού θα πλαισιώσουν την εκδήλωση χορευτικά συγκροτήματα , κεράσματα σε όλους, μουσική .
<>
Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στο λιμάνι Ωρεών
ώρα έναρξης 7:00 το απόγευμα .

https://www.goods520.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-9.html エルメス時計スーパーコピー

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09.06.2015

08/06/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 09 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30, διότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός ώστε να υπάρξει συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ Λ.Αιδηψού και να εγκριθεί το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της προμήθειάς τους για λόγους Δημόσιας υγείας.
Θέματα κατεπείγουσας συνεδρίασης:
1.- Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015.
2.-΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών
Προμήθειας Λιπαντικών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.lii11.com/supercopy-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-2.html オメガスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-4.html パネライスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-7.html セイコースーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-8.html コルムスーパーコピー

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

07/06/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήσεως κ. Ervis Shameti
2. Επί αιτήσεως κ. Μακαντάση Ανδρέα
3. Επί αιτήσεως κ. Καρακάξη Γεωργίου
4. Επί αιτήσεως κ. Αναστασίου Μαρίας
5. Επί αιτήσεως κ. Παναγιώτου Ελένης
6. Επί αιτήσεως κ. Σιάννα Αφροδίτης
7. Επί αιτήσεως κ. Σκρεπετού Δημητρίου
8. Επί αιτήσεως κ. Χατζηίωάννου Παναγιώτη
9. Επί αιτήσεως κ. Καραγάση Αναστασίου
10. Επί αιτήσεως κ. Σταματάκη Μαρίας
11. Επί αιτήσεως κ. Δημάκη Πέτρου
12. Επί αιτήσεως κ. Κατσάρη Ευαγγελίας
13. Επί αιτήσεως κ. Καρτσαγκούλη Αθανασίου
14. Επί αιτήσεως κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα
15. Επί αιτήσεως κ. Σιφνιώτη Ευσταθίου
16. Επί αιτήσεως κ. Λίτσα Παναγίώτα
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-6.html シャネルスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

02/06/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου
2. Επί αιτήσεως Προέδρου Τ.Κ. Μονοκαρυάς
3. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς
4. Επί αιτήσεως κ. Βασιλείου Άννας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-6.html シャネルスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας και Αιδηψού

02/06/2015Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 50 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
2)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 500 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
3)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 1.200,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
4)Στον Οικισμό ΄΄Αγίου Νικολάου-Αιδηψού΄΄ στην Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού, από την επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων Ιωάννη Μαραβέλη έως το κατάστημα ΄΄ΡΙΒΙΕΡΑ΄΄, 30 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 300,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
1)Στη θέση ΄΄Κάβος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 300 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καντίνας΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.400,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
2)Νοτιοδυτικά νησιού ΄΄Λιχαδονήσια΄΄ (δίπλα νησιού ΄΄Στρογγυλή΄΄),
α.-50 μ2, για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016, και
β.-200 μ2 για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
3)Νήσος Μανολιά Λιχαδονήσια, 450 μ2, για ΄΄τοποθέτηση ΄΄ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.500,00 ευρώ, μέχρι την 30-4-2016.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/06/2015, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αρμόδιος υπάλληλος: Παντελής Πισσάκης, Τηλέφωνο: 2226-3-50021
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

https://www.jpan123.com/ スーパーコピーブランド
https://www.jpan123.com/RolexWatch.html ロレックススーパーコピー
https://www.jpan123.com/HublotWatch.html ウブロスーパーコピー
https://www.jpan123.com/OmegaWatch.html オメガスーパーコピー
https://www.jpan123.com/BvlgariWatch.html ブルガリスーパーコピー
https://www.jpan123.com/CartierWatch.html カルティエスーパーコピー
https://www.jpan123.com/ChanelWatch.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.jpan123.com/BreitlingWatch.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.jpan123.com/PaneraiWatch.html パネライスーパーコピー