Archive for July, 2015

 

Εξέταση αίτησης Μορφωτικού Εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. 168/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 181/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε στην Επιτροπή το έγγραφο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας σχετικά με την αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ταυτόχρονη χρήση των χώρων του Δ. Σχολείου Νέου Πύργου από τους δύο Πολιτιστικούς συλλόγους του Ν. Πύργου.
Οι μέρες για τις οποίες έχει παραχωρηθεί ο χώρος του σχολείου και στους δύο συλλόγους και συμπίπτουν οι ημερομηνίες είναι η 31/7/2015, 21/8/2015 και η 23/8/2015.
Τις ανωτέρω ημερομηνίες είχε παραχωρηθεί ο χώρος του Σχολείου και συγκεκριμένα η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρχικά με την αριθ. 120/12-6-2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας.
Με την αριθ. 168/14-7-2015 παραχωρήθηκε το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πύργου στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ για να πραγματοποιήσει το φεστιβάλ Πολιτισμού.
Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα σε παράπλευρους χώρους και οι δύο εκδηλώσεις με διαφορετικό πρόγραμμα προτείνω την παραχώρηση του χώρου για τις ημερομηνίες που συμπίπτουν στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας ο οποίος και υπέβαλε πρώτος το αίτημα για την παραχώρηση του χώρου.
Επίσης με το αριθ. Πρωτ. 11209/4-7-2015 έγγραφο του ο σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝΗΣΣΗ» μας γνωρίζει ότι δεν χρησιμοποιήσει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο για την περίοδο 4/8 έως και 10/8/2015, και ζητάει να παραχωρηθεί ο χώρος για μια ακόμη ημέρα δηλαδή για τις 19/8/2015 για την έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας παιδιών (η παραχώρηση βάσει της αριθ. 168/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν από 14/8 έως 18/8) .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, τις αριθ. 120 και 168/2015 προγενέστερες αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα έγγραφα των συλλόγων, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ανακαλεί την αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς την παραχώρηση του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πύργου για τις ημερομηνίες 31/7/2015, 21/8/2015 και 23/8/2015 στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», καθότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, είχε παραχωρηθεί αρχικά με την αριθ. 120/12-6-2015 απόφαση ΕΠΖ στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας, ο οποίος υπέβαλε πρώτος το αίτημα για την παραχώρηση του χώρου και δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα σε παράπλευρους χώρους και οι δύο εκδηλώσεις με διαφορετικό πρόγραμμα.
Β. Παραχωρεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας για τις ημερομηνίες 31/7/2015, 21/8/2015 και 23/8/2015.
Γ. Παραχωρεί για τις 19/8/2015 την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», για Έκθεση ζωγραφικής & Χειροτεχνίας Παιδιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 168/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 180/2015
ΘΕΜΑ: «Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων».

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε στην Επιτροπή το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, με το οποίο μας προτείνει τον ορισμό 8 θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Ακολούθως προέβη σε κλήρωση για τη χορήγηση των ανωτέρω θέσεων, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες, βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Επίσης πρότεινε να παραχωρηθεί μια θέση στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη η οποία έχει υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για πώληση αγροτικών προϊόντων, τις απογευματινές ώρες.
Η ανωτέρω θέση έχει ορισθεί με την αριθ. 91/2015 ΑΕΠΖ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, τις υποβληθείσες αιτήσεις δημοτών, τα κατατεθέντα δικ/κά, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ορίζει οκτώ (8) θέσεις υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Β. Κατόπιν κλήρωσης παραχωρεί τις κατωτέρω θέσεις βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες ως εξής:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Γ. Παραχωρηθεί άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη για πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, τις απογευματινές ώρες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 178/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997, πρέπει να προεγκρίνουμε την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κατωτέρω καταστημάτων προκειμένου αυτά να τακτοποιηθούν λογιστικά και φορολογικά.
Έχουμε τις αιτήσεις, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων :
1.- Του κ. ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΤΑΒΕΡΝΑ, στους Ωρεούς.
2.- Του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
Τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 80, Ν. 3463/2006, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997).
Τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προεγκρίνει την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας :
1.- ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ, στους Ωρεούς.
2.- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου , για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Μετά την προέγκριση θα πρέπει τα δικαιολογητικά να υποβληθούν εντός τριών(3) μηνών, αλλιώς ανακαλείται η προέγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 24.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Στραφιώτη Γεωργίου για άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 177/2015

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:
Σύμφωνα με την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Με αίτηση του, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, ο ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γαβριήλ νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας «ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Στο άρθρο 3, της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 ορίζονται τα εξής :
«1, Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των άρθρων 37, 38 και 39, της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικές Διατάξεις (Β΄526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων.
2.΄Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσίας.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής η οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής, η λειτουργία μουσικών οργάνων, στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
Αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου της.
Την § 4, του άρθρου 80, του Ν. 3463/2006.
Την § 1Α, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010.
Το άρθρο 3, της υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Το άρθρο 5, της ΚΥΑ 10551/2007.
Την Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 4/1985, τ. Α΄).
Την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερομένου, με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του.
Τη σύμβαση νόμιμης αναπαραγωγής μουσικής εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ.
Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
Το Ν. 158/99, άρθρο 7, παρ. ε, στ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Γαβριήλ που βρίσκεται στην Ιστιαία του Δήμου Ιστιαίας.
Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3.- Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία η τηλεόραση η οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.
4.- Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80db(Α).
5.- Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι χορηγούμενες άδειες.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση η ανάκληση των χορηγούμενων αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Οι χορηγούμενες άδειες να τοποθετηθούν σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του καταστήματος.
Η χορηγούμενη άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της.
Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας για παραχώρηση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 175/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεοπυργιωτών Ευβοίας στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ» έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων μεταξύ των οποίων και την «παραδοσιακή Γιορτή Φασολάδας», και με αίτηση του ζητά την παραχώρηση χρήσης του Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό του Ν. Πύργου το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό του Ν. Πύργου για το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νεοπυργιωτών Ευβοίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση του συλλόγου (Παραδοσιακή γιορτή φασολάδας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση χώρου στα Καμάρια

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 174/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με την αριθ. Πρωτ. 10783/16-7-2015 αίτηση του ζητά την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στις 30/7/2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» την χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων για την 30/7/2015 προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση του συλλόγου (Συναυλία μουσικού συγκροτήματος).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Αναστοπούλου Παναγιώτας για μεταφορά θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 172/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους, κάτοικος Γαλάτσι Αττικής, με την αριθ. Πρωτ. 10855/17-7-2015 αίτηση της ζητά την μεταφορά της θέσης που της είχε παραχωρηθεί για πώληση βιβλίων, από τη θέση έμπροσθεν της οικίας Λάντζου στο Πευκί στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά καθότι στην θέση που της είχε παραχωρηθεί η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την μεταφορά της θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί στην κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά από την θέση που της είχε παραχωρηθεί έμπροσθεν της οικίας Λάντζου, καθότι η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Κοτρίκλα Βασιλικής για παραχώρηση χώρου στο Πευκί

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 171/2015

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Κοτρίκλα Βασιλική του Ιωάννη, κάτοικος Οικισμού Τσαπουρνιάς ΤΚ Βασιλικών, με την αριθ. Πρωτ. 10712/15-7-2015 αίτηση της ζητά την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου στο Πευκί δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος τόνισε ότι έχει γίνει ορισμός θέσεων ύστερα από πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίου με την αριθ. 169/2015 προγενέστερη απόφαση ΕΠΖ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Κοτρίκλα Βασιλικής τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στην κ. Κοτρίκλα Βασιλική του Ιωάννη τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Εξέταση αίτησης Στάμου Αργυρώς για παραχώρηση χώρου στο Πευκί»

31/07/2015Posted by Admin

Aριθμός Απόφασης : 170/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Στάμου Αργυρώ του Ιωάννη, κάτοικος ΤΚ Αρτεμισίου, με την αριθ. Πρωτ. 10711/15-7-2015 αίτηση της ζητά την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου στο Πευκί δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος τόνισε ότι έχει γίνει ορισμός θέσεων ύστερα από πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίου με την αριθ. 169/2015 προγενέστερη απόφαση ΕΠΖ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Στάμου Αργυρώς τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στην κ. Στάμου Αργυρώ του Ιωάννη τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο ουζερί Γεωργίου Ανδρέου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, για τις ώρες 18.00 έως 12.00 καθημερινά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27/07/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 31η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
2. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πίστωσης για εργασίες λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λ.Αιδηψού (αρ. μελέτης 12/2015)
3. Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση κ. Πρωτόπαππα
4. Ορισμός Δικηγόρου για υποβολή μήνυσης κατά κ. Λινάρδου (κλοπή απορριμματοφόρου)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2015»

27/07/2015Posted by Admin

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2015 145/2015 Α.Ο.Ε.
ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/07/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσ., με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)΄Εγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στο συνεκτικό τμήμα του Οικισμού Βιστρίτσα.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
2)Η υπ’ αριθμ.27/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :΄΄Επί αιτήσεως του κ.Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος΄΄. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
3)΄Εγκριση μελέτης ΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
4)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
5)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
6)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
7)Επί αιτήσεων ΔΕΣΠ.& ΔΗΜ.ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε. & Κας Ελένης Πετή του Ηλία, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
8)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
9)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
10)Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο site «Καραγιλάνης μον Ε.Π.Ε.» και συμπληρωματική συνδρομή στη «Νομοτέλεια-Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε.». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
11)Καθορισμός ειδικοτήτων και χρόνου διάρκειας σύμβασης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης)
12)Επί εγγράφου με αρ.πρωτ.125/20-7-2015 του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμης Εταιρίας των ΟΤΑ-«(Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με θέμα:΄΄Συγχώνευση Φο.Δ.Σ.Α΄΄).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
13)΄Ασκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
14)Εκλογή αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μετά τις παραιτήσεις μελών της.
15)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, με αρ.πρωτ.24733/7-7-2015, με θέμα:΄΄Αποστολή τακτοποιητικού 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ.ΓΙΑΛΤΡΩΝ Δήμου ΑΙΔΗΨΟΥ» του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
16)Επί αιτήσεων των κ.κ.Ιωάννη Αναγνώστου και Αθηνάς Αναγνώστου, με θέμα:΄΄Αναγκαστική προσκύρωση τμήματος΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
17)Παραχώρηση αυτ/των του προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ των Δ.Ε.Ιστιαίας και Αιδηψού, στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.(εισηγήτρια η Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
18)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).(εισηγήτρια η Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
19)Επί της υπ’ αριθμ.125/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού υγρών καυσίμων και λιπαντικών» και έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση υγρών καυσίμων.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
20)Επί της υπ’ αριθμ.143/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
21)Επί της υπ’ αριθμ.145/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2015». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
22)Επί της υπ’ αριθμ.147/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Επί των με αρ.πρωτ.10321/7-7-2015 και 10817/17-7-2015 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2015».(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
23)Επί της υπ’ αριθμ.146/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: « Επί της υπ’ αριθμ.309/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα : «΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά τη μελέτη με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄».(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
24)Επί της υπ’ αριθμ.149/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Γνωμοδότηση πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Αργυρίου Ντάλα, σχετικά με δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Γεωργίου Βενετή του Στέργιου». (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
25)Επί της υπ’ αριθμ.152/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:«Επί εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ.52750/19-5-2015, με θέμα :΄΄Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου΄΄».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
26)Επί της υπ’ αριθμ.113/2015 Α.Δ.Σ. «Αποδοχή της 3/2015 μελέτης για ΄΄Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων Α2 και Α3 του αποχετευτικού της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού΄΄».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
27)Επί αιτήσεως της Κας Γεωργίας Φαράντου, περί χορήγησης άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για ψήσιμο καλαμποκιού στα Λ.Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
28)Επί αιτήσεως του κ.Στέφανου Κατσαντώνη, περί χορήγησης άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για την τοποθέτηση καντίνας στα Λ.Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
29)Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τη στέγαση των Υπηρεσιών που αυτά θα παρέχουν.(εισηγητής ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος).
30)΄Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για την κατάθεση αίτησης προσφοράς του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.2100/16-7-2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄.(εισηγητής ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος).
31)Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ βάσει του άρθρου 49 του Ν.4325/2015.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

23/07/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήματος Προέδρου ΤΚ Αρτεμισίου για ορισμό θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στο Πευκί.
2. Εξέταση αίτησης Στάμου Αργυρώς για παραχώρηση χώρου στο Πευκί.
3. Εξέταση αίτησης Κοτρίκλα Βασιλικής για παραχώρηση χώρου στο Πευκί.
4. Εξέταση αίτησης Αναστοπούλου Παναγιώτας για μεταφορά θέσης πώλησης βιβλίων.
5. Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου για μουσικές εκδηλώσεις
6. Εξέταση αίτησης Ποδοσφαιρικού συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση χώρου στα Καμάρια.
7. Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας για παραχώρηση Γηπέδου Μπάσκετ Ν. Πύργου.
8. Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου για τοποθέτηση αεροπανό.
9. Εξέταση αίτησης Στραφιώτη Γεωργίου για άδεια χρήσης Μουσικών Οργάνων.
10. Εξέταση αίτησης Ζιούγρα Χρήστου για προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11. Εξέταση αίτησης Ρούππα Βασιλικής για άδεια χρήσης Μουσικών Οργάνων σε Δημοτικό χώρο έναντι του καταστήματος της στο Ν. Πύργο.
12. Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων.
13. Εξέταση αίτησης εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. 168/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

22/07/2015Posted by Admin

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Νομικού – Δικηγόρου) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΙΔ.ΣΥΝΣΕΡΓ.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόσκληση για Συνεδρίαση

18/07/2015Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Σχολικής Επιτροπής
Αθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 21/7/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με θέματα:

Παραχώρηση Σχολικών Χώρων για Εκδηλώσεις Συλλόγων.
Παραχώρηση Σχολικών κτιρίων για ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης)

17/7/2015
Ο Πρόεδρος

Τσάντζαλος Αθ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

18/07/2015Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Σχολικής Επιτροπής Βθμιας
Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 21/7/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με θέματα:

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.

17/7/2015
Η Πρόεδρος

Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/07/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015.
3.-Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών.
4.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2015.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.309/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα : «΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ
και κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά τη μελέτη με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
6.-Επί των με αρ.πρωτ.10321/7-7-2015 και 10817/17-7-2015 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2015.
7.-Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστική υπόθεση πρώην οδηγού ασθενοφόρου αυτ/του Δήμου Αιδηψού κ.Ιωάννη Κωνσταντουλάκη του Δημητρίου(σχετ.η 360/2012 Α.Ο.Ε.).
8.-Γνωμοδότηση πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Αργυρίου Ντάλα, σχετικά με δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Γεωργίου Βενετή του Στέργιου.
9.-Γνωμοδότηση πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Θεοδώρας Γεωργίου, σχετικά με την από 4-11-2014 καταγγελία του Συλλόγου Απανταχού Ποντίων Βαρβάρας Ευβοίας.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.62/2015 απόφασης της Επιτροπής Ζωής του Δήμου, σχετικά με αποδοχή δωρεάς του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Γερακιούς ΄΄ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ΄΄.
11.-Επί εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ.52750/19-5-2015, με θέμα :΄΄Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου΄΄.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17/07/2015Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 163 του Ν. 3463/2006), του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:
«Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού, έτους 2013».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13/07/2015Posted by Admin

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(ΤΕΒΑ/FEAD)»
ANAΛΥΤΙΚΑ
TEBA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14.07.15

10/07/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 14η Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήσεως κ. Κατσαντώνη Στέφανου
2. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου
3. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου
4. Επί αιτήσεως κ. Τσαλμάνογλου Μιχαήλ.
5. Επί αιτήσεως Ι. & Δ. Χατζηαθανασίου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ