Archive for May, 2016

 

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/05/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 230/7-1-2016 αίτησης της Αναστασίου Μαρίας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4599/5-5-2016 αίτησης της Παναγιώτου Ελένης με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδόν 10τ.μ. για τοποθέτηση πάγκου πώλησης βιβλίων στο Ψαροπούλι.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4676/9-5-2016 αίτησης της Ι & Δ Χατζηαθανασίου Ο.Ε. με θέμα : χορήγηση άδειας να τοποθετήσει έμπροσθεν του καταστήματος 4 ταμπέλες για τα προγράμματα εκδρομών, πληροφορίες τουρ. Γραφείου και διακριτικά συνεργαζόμενων γραφείων.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4677/9-5-2016 αίτησης της Λίτσα Παναγιώτας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, έναντι ΙΚΑ για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
7. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» της κας.Ρίγγου Αικατερίνης.
8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4862/11-5-2016 αίτησης της κας. Θεοδοσιάδου Ελένης με θέμα : σηματοδότηση δρόμου για απαγόρευση παρκαρίσματος, επί του πεζοδρομίου, της εισόδου της οικίας και της γκαραζόπορτάς μου .
9. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5022/16-5-2016 αίτησης του Πολιτιστικού συλλόγου Πευκιού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης του περιφραγμένου παρτεριού στο χώρο του λιμανιού και του χώρου του λιμανιού στο Πευκί για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 2 Ιουλίου 2016.
10. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5090/16-5-2016 αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» με θέμα: χορήγηση άδειας μουσικής για εκδήλωση στα Λ.Αιδηψού στις 4-6-2016 από 20:00 έως 2:00 έμπροσθεν της επιχείρησης «Maravelia» .
11. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5221/18-5-2016 αίτησης της κας. Μάρκου Κερασίας ιδιοκτήτρια του καταστήματος «ΑΙΓΛΗ» με θέμα : έγκριση κατασκευής γυάλινου ανεμοθραύστη και κινητής πέργκολας στην πλατεία της Ιστιαίας μπροστά από το κατάστημά μου.
12. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5361/19-5-2016 αίτησης του Ζερμπίνος Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε. με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Λ.Αιδηψού, έναντι του καταστήματος της.
13. Εξέταση της από 8-2-2016 εξώδικης διαμαρτυρίας Νικολάου Μαραβέλη του Δημητρίου και Ηλιούλας συζ.Νικολάου Μαραβέλη, θυγ. Γεωργίου και Χρυσούλας Περάκη αναφορικά με πάγκο αλιευμάτων στα Γιάλτρα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.05.16

24/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Επί της υπ’ αρ. 25/16 απόφασης ΕΠΖ
3. Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25.05.16

24/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 25η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Στέφου Αθανασίου
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Ζωής Νικολάου
3. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την πειθαρχική διαδικασία κατά της Νικολάου Ζωής (έγγραφο Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25-05-2016

20/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος & στο 4ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3)Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην διαδικτυακή βάση πληροφοριών «ΕΡΓΑ».
4)Επί του με αρ.πρωτ.44420/20-4-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
5)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
6)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
7)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
8)Επί του με αρ.πρωτ.839/3-2-2016 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με θέμα :΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
10)΄Εγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
11)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.68947/6268/9-5-2016, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας΄΄.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
12)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
13)Επί αίτησης της Κας Ανδρομάχης Μπαλαλά, σχετικά με παραχώρηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση λουομένων, πλησίον του καταστήματός της, στον Οικισμό Αγίου Νικολάου Αιδηψού».(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
14)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Αγγελόπουλου, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ και από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α.,Επιτροπή Εκποίησης Πραγμάτων Π. Δ/τος 270/81, Δημοτική Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.λ.π.), εκτός του μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Ζουπανιώτη, σχετικά με παραίτησή του από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτιρίων, Επιτροπή Παραλαβής έργων, αξίας άνω των 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α., Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 270/81, κ.λ.π.)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-5-2016

18/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ16/120 Δικογραφία
3.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ15/386 Δικογραφία
4.Έγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 20-05-16

16/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 20-05-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.
1)ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
<>
2)ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
3) ΔΡΟΣΙΝΕΙΑ 2016
4)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ <>.
5)ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ .
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.
Καψοράχης Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-05-16

16/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ16/120 Δικογραφία
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ15/386 Δικογραφία
4. Έγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

13/05/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΚΤ.ΠΡ/ΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-05-2016

13/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 16η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και καντινών».
2. Επί του με αρ.πρωτ.4874/11-5-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών για : ΄΄α).Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)΄΄».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΛΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11/05/2016Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 6/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ.Πρωτ.4495
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.221
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58,59 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ.4495/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Σελίμη Κωνσταντίνου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 4495/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Σελίμη Κωνσταντίνου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς και από τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11/05/2016Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 6/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ.Πρωτ.4496
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.222
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58,59 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4496/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 4496/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς και από τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

11/05/2016Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 6/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ.Πρωτ 4497
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.223
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58,59 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4497/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Κατούνη Ιωάννη από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ 4497/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Κατούνη Ιωάννη από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς και από τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11/05/2016Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 6/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ.Πρωτ.4494
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.220
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58,59 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4494/28-4-2016 επιστολή παραίτησης του κ. Ζουπανιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 4494/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Ζουπανιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς και από τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

06/05/2016Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής σας, πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Δήμο στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/9-4-2015
Στην αίτηση αναγράφονται :
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) η θέση , η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου.
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :
α)Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει
β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) .
γ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
δ) σκαρίφημα που θα απεικονίζεται η θέση, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.
Σε περίπτωση που προβείτε σε χρήση του χώρου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. (πρόστιμο και κοινοποίηση της παράβασης στην Κτηματική Υπηρεσία για περαιτέρω ποινική δίωξη)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2016
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Δ.Ε. Ιστιαίας: Τμήμα Εσόδων (Ιστιαία) Τηλ:2226350022
Δ.Ε. Αιδηψού: Τμήμα Εσόδων (Λ. Αιδηψού) Τηλ: 2226350307-308-313
Εκ του Τμήματος Εσόδων
ΦΩΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.5.16

06/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015
3. Περί εκμίσθωσης Δημοτικού Περιπτέρου Λ.Αιδηψού
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Δ.Γκίκα (σχετ. 282/15 ΑΟΕ)
5. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την πειθαρχική διαδικασία κατά της Νικολάου Ζωής (έγγραφο Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας-Διοίκησης)
6. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για καταρχήν μελέτη του φακέλου “Δημητρίου και Ζωής Μενεέμη”
7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση Αργυρίου Λινάρδου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 11-05-16

06/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
1)Επί της από 7-1-2016 αίτησης της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου Γ΄Εθνικής Κατηγορίας του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, για οικονομική βοήθεια.
2)Ορισμός Ορκωτών Λογιστών ελέγχου οικονομικής χρήσης 2015.
3)Εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου Λ.Αιδηψού.
4)Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ.Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
5)Επί της υπ’ αριθμ.74/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2016΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και καντινών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
7)Ονομασία οδών στην Τοπική Κοινότητα Γουβών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
8)΄Ενταξη της Αιδηψού στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

03/05/2016Posted by Admin

«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (πλην Τ.Κ.Γιάλτρων και οικισμού Ηλίων) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.
ΜΕΛΕΤΗ1.
«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (πλην Τ.Κ.Καστανιώτισσας) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2.
ΜΕΛΕΤΗ2.