Archive for March, 2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

31/03/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05-04-2017

31/03/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Απόφαση εκλογής Αντιπροέδρου.
2.Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.Εξέταση της υπ.αριθμ. 1261/7-2-2017 αίτησης της κας. Θεοδοσιάδου Ελένης με θέμα μονοδρόμηση του οικοδομικού τετραγώνου 18 στην Ιστιαία.
4.Προεγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-04-2017

31/03/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Επί του υπ’ αρ. 3476/30-3-2017 εγγράφου της κ. Λουκατζίκου Άννας
2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
3.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017
4.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Α. Μπεκιάρη-Κουκούλη (σχετ. η υπ’ αρ.32/2017 ΑΟΕ).
5.Έγκριση μελέτης, κατάρτισης όρων διακήρυξης, διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλ/κών-ελαστικών, συντήρηση και επισκευή οχημάτων έργου για το έτος 2017.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-03-2017

24/03/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 28η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2. Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
3.Μεταφορά ποσών από το ταμείο του Δήμου στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των κληροδοτημάτων
4.Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
5.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Φ.Λαμπρινίδη (σχετ. η υπ’ αρ.36/2017 ΑΟΕ)
6.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Δ16/265 Δικογραφία.
7.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Γ14/504,505 Δικογραφία.
8.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικ/κών, κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αποκατάστασης ΒΙΟΚΑ Λ.Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.
9.Ακύρωση των υπ’αρ. 4/2017 και 25/2017 ΑΟΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εορτασμού 25ης Μαρτίου 1821

22/03/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εορτασμού 25ης Μαρτίου 1821

Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα γίνουν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

• ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ (Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών Καταστημάτων
και σπιτιών της πόλης)
• ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ (Πόλεως, δημοσίων υπηρεσιών, καταστημάτων)
• ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ.
• ΏΡΑ 11.15 Π.Μ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ.
• Ώρα 18.40 μμ. ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΙΑΣ

Β. ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

• Ώρα 07.30 π.μ ΚΑΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
• Ώρα 07.30 π.μ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
• Ώρα 11.00 π.μ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ιστιαία.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να προσέλθουν στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας στις 10.45 π.μ. για την μετάβαση τους στον Ιερό Ναό.
Οι Διοικητές των Σωμάτων Ασφαλείας ΔΕ Ιστιαίας καλούνται να προσέλθουν με την ακολουθία τους.
Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων καλούνται να προσέλθουν με το προσωπικό τους.
Οι αντιπροσωπείες των μαθητών των σχολείων θα εισέλθουν στο Ναό με τις σημαίες τους.
Τα Σωματεία με τα Διοικητικά Συμβούλια τους καλούνται να προσέλθουν με τα λάβαρα και τις σημαίες τους.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Ιστιαίας.
Τελετάρχης, ο οποίος θα έχει και το γενικό πρόσταγμα, θα είναι ο κ. Θηβαίος Νικόλαος, εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Ιστιαίας.
Παρακαλείται το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας για την τήρηση της τάξης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά κατά την ώρα της δοξολογίας και της παρελάσεως.
Οι μαθητές των σχολείων θα παρασταθούν προ του Ιερού Ναού για την απόδοση τιμών.
Ώρα προσέλευσης στον Ιερό Ναό 10.45 π.μ.

Η προσέλευση θα γίνεται κατά σειρά :
1.- Λαός
2.- Σωματεία
3.- Επιστημονικοί Σύλλογοι
4.- Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.
5.- Δημόσιες Πολιτικές Υπηρεσίες & Διευθυντές Τραπεζών
6.- Δημοτικό Συμβούλιο
7.- Σύμβουλοι Περιφέρειας
8.- Πυροσβεστική Υπηρεσία
9.- Αστυνομική Αρχή
10.- Λιμενική Αρχή
11.- Δικαστικό Σώμα
12.- Δήμαρχος

(Ο Τελετάρχης σύμφωνα με το πρόγραμμα που του κοινοποιείται, παρακαλείται να επιβλέπει για την σωστή τοποθέτηση αυτών που προσέρχονται εντός και εκτός του Ιερού Ναού).

Την επίσημη δοξολογία θα ακολουθήσουν :
• ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ
• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ
• ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ
• ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ
• ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Μετά την Παρέλαση ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Ιστιαίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ» θα παρουσιάσει Παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική Πλατεία Ιστιαίας.

Ώρα 18.40 επίσημη υποστολή της σημαίας.

Επίσης όσοι εκπρόσωποι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου στα τηλέφωνα 2226350009 και 2226350010 μέχρι 24-3-2016.

ΙΣΤΙΑΙΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ

1. Εκκλησία Αρχιερατικός Επίτροπος

2. Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

3. Βουλευτές

4. Εκπρόσωπος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

5. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

6. Ανάπηροι Θύματα Πολέμου

7. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος

8. Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πευκιού

9. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

10. Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης

11. Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών

12. Εμπορικός Σύλλογος

13. Γεωργικός Συνεταιρισμός Ιστιαίας

14. Σύλλογος Γυναικών Ιστιαίας

15. Πολιτιστική κίνηση γυναικών Ιστιαίας

16. Κυνηγετικός Σύλλογος

17. Συνδικάτο Οικοδόμων

18. Μελισσοκομικός Σύλλογος

19. Σύλλογος Πολυτέκνων

20. Συνεταιρισμός Αγίου Γεωργίου

21. Μικτός Εκπολιτιστικός & Περιηγητικός Σύλλογος <>

22. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ Ιστιαίας

23. Σύλλογος Μικροϊδιοκτητών ακινήτων περιοχής Τσοκαϊτη ή Αλογομάνδρα Ιστιαίας <>.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/03/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2016».
2)Επί της υπ’ αριθμ.41/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».
3)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
5)Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017, με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» υπέρ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
6)Επιχορήγηση Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.749/7-2-2017, με θέμα:΄΄Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου & στάσιμου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014΄΄.
8)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
9)Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017, διάρκειας 5 μηνών.
10)Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
11)Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12)Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
13)Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
14)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2017-2018.
15)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου.
16)Συμμετοχή του Δήμου στην ΄Εκθεση MEDITETERIAN 2017 στην Στοκχόλμη Σουηδίας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
17)Διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα ΄΄ στις 26-28 Ιανουαρίου 2017.
18)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
19)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2016-2017 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
20)Επί του με αρ.πρωτ.178/3-3-2017 εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν της επιτροπές διαγωνισμού των έργων΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

09/03/2017Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Σύμφωνα με την 38/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μίσθωση ενός ακινήτου στην Ιστιαία για την στέγαση αποθηκευτικού χώρου φύλαξης φακέλων αρχείων της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατόχους ακινήτων γύρωθεν της πλατείας της Ιστιαίας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100 μέτρων από τα Γραφεία που στεγάζεται σήμερα η Υπηρεσία Δόμησης, όπως εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από της δημοσιεύσεως, εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας εις την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81 του Δήμου, την προσφορά ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του Ν. 3463/06 όπως σήμερα ισχύουν.
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει συνολική ωφέλιμη καθαρή επιφάνεια χώρων κυρίας χρήσης από 100 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων, όπως της εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιμακοστασίου, των πλατύσκαλων-διαδρόμων, του μηχανοστασίου, της απόληξης δώματος κλπ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι την 31-8-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 38/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος πλήρους διακήρυξης θα διατίθενται από το Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, τηλέφωνο 2226-3-50037.
Ιστιαία 09 – 03 – 2017
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-03-2017

08/03/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Εκλογή Αντιπροέδρου ΟΕ.
2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
3.Τοποθέτηση μηχανημάτων POS
4.Μεταφορά ποσών από το ταμείο του Δήμου στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των κληροδοτημάτων
5.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για αίτημα παράτασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
6.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για αίτημα παράτασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
7.Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
8.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Φ.Λαμπρινίδη (σχετ. η υπ’ αρ.36/2017 ΑΟΕ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

06/03/2017Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.48
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010”, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40) αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 2107 τΒ’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τον κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, με θητεία από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Τον κ. Αθανάσιο Σπανό καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο , χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη για τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την ευθύνη της καλής λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
• Την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού εκτός από τα θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό την Νέα Γενιά και τον Αθλητισμό.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων
• Επίσης εξουσιοδοτείται να υπογράφει, με την ένδειξη “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ” κάθε έγγραφο που άπτεται των καθηκόντων του, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων και θεμάτων πειθαρχίας των υπαλλήλων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου