Archive for April, 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04.05.17

28/04/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2017
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Γ.Βαρδάκη (σχετ. η υπ’ αρ. 79/2017 ΑΟΕ)
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. η υπ’ αρ. 77/2017 ΑΟΕ)
5. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. η υπ’ αρ. 74/2017 ΑΟΕ)
6. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. η υπ’ αρ. 76/2017 ΑΟΕ)
7. Επί του αρ. πρωτ. 3864/10-4-17 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας λιπαντικών
8. Επί του αρ.πρωτ. 4687/26-4-17 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών-συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2017.
9. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου
10. Αντικατάσταση αντλίας στη δεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λιχάδας στη θέση ΄΄Σπιρ τα Ρέματα΄΄
11. Αποδοχή δωρεάς (σχετ. η από 18-4-2017 αίτηση του κ. Αθανασίου Σταθαρά

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02.05.17

28/04/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 2η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 30/2017 ΑΟΕ
2. Ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2017 ΑΟΕ
3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 82/2017 ΑΟΕ
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την έφεση του κ. Χριστοφή Ζάχου κατά του κ. Πρωτοπαππά
6. Επί της από 25-4-2017 αιτήσεως του κ. Β. Δημόπουλου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/04/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 28η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Προεγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων
2. Εξέταση αιτήσεων για τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών μετά από το υπ.αριθμ. 458/13-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4481/24-4-2017 αίτησης του κ. Κραβαρίτη Στρατή για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

7η Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/04/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Εξέταση της από 19-4-2017 αίτησης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για παραχώρηση της Πλατείας Ιστιαίας για τη διεξαγωγή της Ανθοκομικής Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί 29, 30 Απριλίου και 1 Μαΐου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2017

13/04/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/04/2017Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών-συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου για το έτος 2017», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.580,00 € Πλέον Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ στην έδρα την Ιστιαία και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 11:00 από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Η/Μ.
Πληροφορίες δίνονται στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ και στην έδρα αυτού την Ιστιαία τηλ. 2226350037, fax 2226055518, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληρ.Παντελής Πισσάκης).
ΙΣΤΙΑΙΑ 13-4-2017
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13-04-2017

12/04/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω έκτακτης ανάγκης που θα γίνει την 13η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Αντικατάσταση αντλίας (υποβρύχιο μοτέρ) στη δεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λιχάδας στη θέση «Σπιρ τα ρέματα»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΕΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

11/04/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-04-2017

10/04/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπ’ αρ. Ζ16/156 Δικογραφία
3.Έγκριση του υπ’ αρ. 3732/6-4-17 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017 και 2018 (αρ. μελ. 2/2017) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών.
4.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αρ. 978/2-2-17 έγγραφο τμήματος εσόδων.
5.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για απόφαση σχετικά με υπόθεση κ. Κραβαρίτη Στρατή.
6.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αρ. Δ16/265 Δικογραφία
7.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με εξώδικη δήλωση του κ. Τριποδάκη Άρη-Πέτρου
8.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με έγγραφο της Ανεξαρτήτου Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη
9.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Αναστασίου Βαλμά
10.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση για υπόθεση Α.Τσανακάκη & Σια Ο.Ε.
11.Έγκριση πρόσκλησης για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών/εργοληπτών δημ. Έργων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
12.Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων εργολάβων του άρθ. 118 παρ.5 που θα συμμετάσχουν στην υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση έργων
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται

6η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

07/04/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.-Προεγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων.
3.-Επί αίτησης του Μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας ΄΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ΄΄, με θέμα: «Άδεια παραχώρησης της πλατείας Ιστιαίας και την κατασκευή εξέδρας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κυριάκος Βογιατζής

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

06/04/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.