Archive for July, 2017

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02.08.17

28/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 02 του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.
19)Επί του με αρ.πρωτ.1161/29-6-2017 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:΄΄Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.΄΄.
20)Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» στην υπ’ αριθ. 2368/3-5-2017 Πρόσκληση (Κωδ.32) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ισχύει, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
21)Επί της υπ’ αριθμ.90/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα:΄΄2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ.έτους 2017΄΄.
22)Παροχή ηλεκτροδότησης κάτω πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2017.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ. 160/2017 ΑΟΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017»

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017 για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων αυτής»

Ιστιαία 21/07/2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

21/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

18/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 17-07-2017

17/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή επιχορήγησης από Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»
Ιστιαία 17-07-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

17/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 18/07/2017

14/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18 η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ,

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων

κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των

αιγιαλών-παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών,

ξαπλωστρών καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής. 139/17

3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων

χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.

4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ.

73/2017 ΑΟΕ)

5. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Φωτεινής Λαμπρινίδη (σχετ. 216/2016 ΑΟΕ)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 120/17 απόφαση

Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 18/17 απόφαση

Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την από 28-6- 2017 επιστολή

του δικηγόρου Στυλιανού Κουτνατζή για υπόθεση Μαρίας Αλεξάκη.

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 29-6- 17 εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης της

Τράπεζας EYROBANK-ERGASIAS Α.Ε (υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ).

10. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. εκθ.κατ. 24/2017 αγωγή της εταιρείας

AQUAMOB ΕΠΕ.

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών (Ζάχου Χριστοφή

κ.λ.π).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή

κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω άμεσης ανάγκης ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων Δήμου επειδή συντρέχουν λόγοι Δημόσιας υγείας εν όψει της θερινής περιόδου), που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Διάλυση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 7558/7-6-2017 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, μεταξύ του Δήμου και του Ανάργυρου Λαζάρου λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων του προμηθευτή (σχετ. η αριθ. 115/2017 Α.Ο.Ε).
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

12η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/07/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8941/3-7-2017 αίτησης της Ένωσης Εμπόρων, Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ωρεών για παραχώρηση άδειας για την μουσική υποστήριξη εκδήλωσης από τις 21-7-2017 έως και τις 23-7-2017.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9014/4-7-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν.Πύργου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στις 17/7/2017 και 17/8/2017 στα πλαίσια του «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Φεστιβάλ Πολιτισμού Νέου Πύργου 2017.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9120/5-7-2017 αίτησης της Desislava Ilieva για προέγκριση καταστήματος (κερματοπαιχνίδια).
4. Εξέταση του υπ.αριθμ. 9072/5-7-2017 εγγράφου του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιστιαίας.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9210/6-7-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη με θέμα : παραχώρηση πλατείας για πολιτιστική εκδήλωση.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9282/7-7-2017 αίτησης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Σ. Ν.Πύργου από 12/8/2017 έως και 21/8/2017 στα πλαίσια εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Αύγουστου 2017».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ, στο Δημαρχείο Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.Απόφαση οικονομικής επιτροπής περί τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 22159/30.06.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Σ/ΛΙΟΥ 10-07-17

06/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
3)Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές Υπηρεσίες.
4)Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παραγρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.
5)Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6)Μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
7)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
8)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
9)Επί αιτήσεων των κ.Αποστόλου Κάβουρα του Κων/νου, Πολυξένης Νιέρρη του Δημητρίου και Αικατερίνης Δεληγιάννη του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
10)Επί του από 5-7-2017 εγγράφου του Τμήματος Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαβίβαση αίτησης για άδεια κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου΄΄.
11)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
12)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
13)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με δραστηριότητα ΄΄Καντίνα΄΄.
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.3544/31-3-2017, με θέμα:΄΄Αποστολή 4ου τελικού λογαριασμού έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ΄΄.
15)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16)΄Εγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)Επί εγγράφου της ΚΕΔΕ με αρ.πρωτ.2162/22-6-2017, σχετικά με τον επαναπατρισμό του
Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
18)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού ως επικεφαλής εταίρος, σε Πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» – μέτρο «Δίκτυα Πόλεων».
19)΄Εγκριση καταχώρισης τουριστικής διαφήμισης στο περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.οι 52 & 88/2017 Α.Δ.Σ.).
20)Επί αίτησης κ.Κων/νου Μασουρίδη, σχετικά με διαγραφή Δημοτικών τελών.
21)Επί της από 16-5-2017 αίτησης του κ.Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου του Κυριάκου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων έτους 2015 και του από 26-6-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Δημ.Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων΄΄.
22)΄Εγκριση φιλοξενίας Πρέσβη Τσεχίας για 13-14 Ιουλίου 2017 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης(σχετ.η 111/2017 Α.Δ.Σ.).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

05/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ & ΟΜΠΡΕΛΩΝ

05/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΚΕΙΑ

03/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.