Archive for October, 2017

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-10-17

20/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.234/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Καθορισμός ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) και Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)΄΄.
3)Επί της από 16-5-2017 αίτησης του κ.Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου του Κυριάκου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων έτους 2015΄΄ και του από 26-6-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Δημ.Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων΄΄.
4)Επί της με αρ.πρωτ.14487/10-10-2017 αίτησης της Κας Ελένης Θεοδοσιάδου του Κων/νου, με θέμα:΄΄Επανατοποθέτηση σημάτων κυκλοφορίας σε Ο.Τ. 18 & 19 πόλεως Ιστιαίας΄΄.
5)Επί της με αρ.πρωτ.13671/27-9-2017 αίτησης της Κας Ζωής Γεωργιάδου του Γρηγορίου, σχετικά με απόδοση στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Καστανιώτισσας, το οποίο χρησιμοποιούταν ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων.
6)Επί της υπ’ αριθμ.221/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ.110/2017 Α.Ο.Ε.)΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.218/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 10-8-2017 αγωγή κ.Στέφου Γεωργίου΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμόν 233/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 14870/16-10-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
9)Επί της υπ’ αριθμ.236/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017΄΄.
10)Αποχαρακτηρισμός τμημάτων παλαιάς Εθνικής οδού: α)από κόμβο εισόδου προς Ωρεούς (από Ιστιαία) έως το όριο του Οικισμού Ωρεών και β)από το όριο του Οικισμού Ν.Πύργου έως τον κόμβο εξόδου στην νέα Εθνική οδό προς Αιδηψό (τμήμα περιοχής Νησιώτισσας).
11)Έγκριση ισολογισμού 2016 και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
12)Ορισμός υπευθύνων διανομής αγαθών κοινωνικού καταστήματος Δήμου και προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.
13)Επί αίτησης του κ.Ανδρέα Κατσιπατάκη, εκπροσώπου κατοίκων περιοχής ΄΄ΤΣΑΚΑΛΟΣ΄΄, Τοπικής Κοινότητας Ν.Πύργου, για επέκταση δικτύου ύδρευσης.
14)Επί αίτησης Αρχιμ.Τίτου Γερονικολού, Εφημέριου Ν.Πύργου, με θέμα:΄΄Συγκομιδή ελαιοκάρπου από Σχολικό Κλήρο Ν.Πύργου΄΄.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
16)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23/10/2017

19/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 23η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 20-10-2017

16/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 20η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.«Ισολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. 2016».
Ιστιαία 16-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17/10/2017

13/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Επί των αρ. 50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ.
4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πράξης επιβολής εισφοράς.
5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

11/10/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12/10/2017

06/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00
π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υλοποίηση της αριθ. 260/2017 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με Διοικητική αποβολή του μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας κ.λ.π.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το αριθ. πρωτ.
711/38134/4-7- 2017 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών της
Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με θέμα «έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Ιστιαίας-
Αιδηψού Π.Ε Ευβοίας».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στις 04/10/2017

04/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 4η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 36/25/09/2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με αριθμ. πρωτ. 400/25-09-2017».
2. «Αποδοχή επιχορήγησης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»

Ιστιαία 04-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04/10/2017

03/10/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 4 η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 211/2017 ΑΟΕ).
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 212/2017 ΑΟΕ).
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 213/2017 ΑΟΕ).
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής των υπ΄ αριθ. 54, 55 και 59/2017
διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κιλκίς.
6. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ανακοπών κατά των υπ΄ αριθ. 54, 55 και 59/2017
διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κιλκίς.
7. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμφωνητικών για την μελλοντική αγορά
αγροτεμαχίων, για την κατασκευή αντλιοστασίων για την λειτουργία του έργου ΒΙΟ.ΚΑ και
των δικτύων αποχέτευσης Ιστιαίας και της ευρύτερης περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

03/10/2017Posted by Admin

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη έως και 13-10-2017 ημέρα Παρασκευή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.