Archive for November, 2017

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

29/11/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή επιδότησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού».

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. «Αποδοχή επιδότησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού».

Ιστιαία 29-10-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/11/2017

24/11/2017Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη Οριστικού αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

14η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 01/12/2017

24/11/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Συζήτηση της υπ.αριθμ.14938/17-10-2017 επιστολής της κας. Παπαθεοδώρου-Θεοδώρου Κυριακής για κατάπτωση δημοτικού δρόμου.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 13975/21-10-2017 αίτησης του Κιαπέκου Ευάγγελου του Κωνσταντίνου για επισκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτηρίου του στην οδό 25ης Μαρτίου στα Λ.Αιδηψού.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14401/9-10-2017 αίτησης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008 για εργασίες βελτίωσης και καλλωπισμού του χώρου της πρώτης πλατείας του χωριού από την είσοδο του χωριού.
4. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπάριθμ. 1010/2-10/2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ με θέμα: εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Αγιόκαμπος» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
5. Επανεξέταση της υπ.αριθμ. 10225/26-7-2017 αίτησης της Desislava Ilieva για προέγκριση καταστήματος (κερματοπαιχνίδια) κατόπιν του υπ.αριθμ. 15731/2-11-2017 εγγράφου της ΥΔΟΜ με θέμα :χρήσεις γης για την παραλία Λουτρών Αιδηψού «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ» ΕΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. .
6. Εξέταση της υπ.αριθ. 16019/7-11-2017 αίτησης του κ. Σκοτινιώτη Γεωργίου του Δημητρίου για παραχώρηση 250 τ.μ στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκαταστήσει πίστα πάγου και περιστρεφόμενο παιδικό καρουζέλ από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και άδεια λειτουργίας για τα παραπάνω παιχνίδια.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ.16479/14-11-2017 αίτησης του κ.Τοούλια Ανδρέα και της Συνοδής Τσεργή περί έγκρισής πλακόστρωσης μικρού τμήματος αδιάνοικτης προβλεπόμενης δημοτικής οδού.
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24.11.17

20/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.143/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2016».
2.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2017.
3.-Επί της υπ’ αριθμ.267/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017΄΄.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.237/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί των αρ.50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.256/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 29-12-2015 αγωγή των Μενεέμη Ζωής και Μενεέμη Δημητρίου΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.258/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 16)΄΄.
7.-Επί της υπ’ αριθμ.259/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 15)΄΄.
8.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
9.-Υπογραφή της ¨Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank¨ και της ¨Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS¨ με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
10.-Αποχαρακτηρισμός παλαιάς Εθνικής οδού (από Εθνικής σε Δημοτική) που διέρχεται από τους Οικισμούς Ωρεούς και Νέου Πύργου και η οποία ξεκινά από τον ανατολικό κόμβο των Ωρεών και καταλήγει στον κόμβο της Νησιώτισσας. (σχετ.οι 123/2017 και 277/2017 Α.Δ.Σ.).
11.-Επί της υπ’ αριθμ.129/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με οικονομική ενίσχυση Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας και της με αρ.πρωτ.16415/14-11-2017 αίτησης του Δ.Σ.κ.Βασιλείου Δημόπουλου.
12.-Επιλογή χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου.
13.-Επί του με αρ.πρωτ.38481/13-11-2017 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Δ΄Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους΄΄.
14.-΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
15.-Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στον Οικισμό Ιστιαίας του καταργηθέντος ΟΕΚ.
16.-Επί αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, με θέμα:΄΄Οικονομική επιχορήγηση΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/11/2017

20/11/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 21/11/2017

17/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 21η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Προϋπολογισμός 2018».
2. «Σχέδιο δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α για το 2018»
3. «Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 17-11-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

15/11/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17/11/2017

13/11/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση της από 23-11-2015 προσφυγής που άσκησε η Α.Ε ΧΑΛΚΙΣ Α.ΤΕ.ΤΕ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 1-9-2017 αγωγή της Εταιρείας «Ε. ΚΟΜΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27-11-17

13/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη”

07/11/2017Posted by Admin

Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία “Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη” Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Περιφερειακή Ενότητας Ευβοίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 10/11/2017

06/11/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».
Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Έγκριση για τροποποίηση προϋπολογισμού».
2. «Έγκριση της 376/14-08-2017 εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 06-11-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-11-2017

02/11/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 7η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.Επί του αριθ. 14883/16-10-2017 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
3.Επί του αριθ. πρωτ. 15271/24-10-2017 εγγράφου του προϊσταμένου τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου.
4.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. Α17/1644 δικογραφία (εκπροσώπηση υπαλλήλου Νικολάου Ζωής).
5.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. Αριθ. Β16/244 Δικογραφία, για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων.
6.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 στην εκδίκαση προσφυγής Άννας-Αλεξάνδρας Λουκατζίκου κατά της αριθ. 96/2017 ΑΔΣ.
7.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 στην εκδίκαση προσφυγής Άννας-Αλεξάνδρας Λουκατζίκου κατά της αριθ. 333/6178/16-5-17 απόφασης Δημάρχου.
8.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. Ε17/226 δικογραφία (εκπροσώπηση Αντιδημάρχου Τσάντζαλου Αθανασίου).
9.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 29-12-2015 αγωγή των Μενεέμη Ζωής και Μενεέμη Δημητρίου.
11.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 9-10-2017 αγωγή της Φώτου Μαρίας-Ιωάννας και της Σκιαθά-Παρασκευά Μαρίας.
12.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 16).
13.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 15).
14.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Αφροδίτης Γαϊτανάρου.
15.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 8-10-2015 προσφυγή της Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΣΙΑ ΑΕ – ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
16.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 8-12-2015 προσφυγή της Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΣΙΑ ΑΕ – ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ