Archive for November, 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

14/11/2018Posted by Admin

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WELCOME
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

08/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, για το έτος 2018, ορίσθηκε από 5 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και θα πραγματοποιείται, τις εργάσιμες ημέρες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 6/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12190

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με αριθ. 7220/04-10-20218 απόφαση Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 6η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί ανάθεσης έργου σε εργολήπτη κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω έκτακτης ανάγκης.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος.
3. Επί του αριθ. 11728/30-10-2018 εγγράφου του Αναπληρωτή Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών με θέμα «Παροχή Γνωμοδότησης» (επί αιτήσεως κας Βάϊας Κίτσιου).
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ. Χριστοφή Ζάχου, την 19-11-2018.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατά την συζήτηση της Έφεσης του κ. Χρήστου Δελχά κατά του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

05/11/2018Posted by Admin

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 05-11-2018

Αριθ. Πρωτ :11971/1-11-18

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 με θέμα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών

02/11/2018Posted by Admin

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών με την διαδικασία της
διαπραγµάτευσης των άρθρων 32 παρ.2γ και 269 παρ.δ του Ν.4412| 2016
για την εκτέλεση έργου με τίτλο “Κατεπείγουσα Αποκατάσταση των πλακών
κάλυψης του Θερµοποτάµου στις διασταυρώσειςτων οδών 28ης Οκτωβρίου,
Ερµού, Ηρακλέους και Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού”
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/11/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 30-9-2018 και για λόγους δημόσιας υγείας), που θα γίνει την 2α Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (Πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας από 30-9-2018.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νομό Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 61.991,11 €(με ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
10-6641.001, 10-6643.001, 15-6641.001, 20-6641.001, 25-6641.001, 25-6642.001, 30-6641.001, 35-6644.001
Η Δημοπρασία θα γίνει την , την 13η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , 2ος όροφος. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 20η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
2. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3. ΤΕΥΔ.