Archive for May, 2019

 

6η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

29/05/2019Posted by Admin

6η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 29/5/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6085

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6040/28-5-2019 αίτησης του κ.Κοντζιά Ιωάννη για άδεια τέλεσης προεκλογικής συγκέντρωσης στα Λουτρά Αιδηψού στις 30-5-2019 στην συμβολή των οδών της οδού Θερμοποτάμου με παραλιακή οδό και ώρα 19:00-22:00
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6041/28-5-2019 αίτησης του κ.Κοντζιά Ιωάννη για άδεια τέλεσης προεκλογικής συγκέντρωσης στην πλατεία της Ιστιαίας στις 31-5-2019 και ώρα 19:00-22:00
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6069/28-5-2019 αίτησης της κας.Ευσταθίου Ελένης για άδεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην παραλία των Λουτρά Αιδηψού (θέση Νεράιδα) την Παρασκευή 31-5-2019.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6070/28-5-2019 αίτησης της κας.Ευσταθίου Ελένης για άδεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας την Πέμπτη 31-5-2019.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5665/16-5-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας «ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ» για παραχώρηση άδειας για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στην πλατεία της Σίμιας στις 16-6-2019.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της προεκλογικής περιόδου και προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

Eνημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές

28/05/2019Posted by Admin

Eνημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές (Αποκ. Διοικήσεις)

Τα link του Υοutube για τα σποτ είναι:

1. Δασ. Πυρκαγιές: Προετοιμάσου.

2. Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

3. Δασ. Πυρκαγιές-Προετοιμάσου: Για Αγρότες και Επαγγελματίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22/05/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 22/05/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5893

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης & λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 22α Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Δημητρίου Βασιλείου και λοιπών δέκα έξι, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 1722/500/21-05-2019.
3. Έγκριση των υπ’ αρ. 5210 & 5517/2019 πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019 (αρ. μελ. 4/2019) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

21/05/2019Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιστιαία 20-05-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του Ν. 4611/19: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.»,(ΦΕΚ 73/17.05.2019 τ. Α’), ο Δήμος προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών καθώς και αυτών που θα βεβαιωθούν έως 16-07-2019 με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων.
Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
Ειδικότερα:
• Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων,
• από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων,
• από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων,
• από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων,
• από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων

 Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

 Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών (4) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι η 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τμήματα Ταμείου & Εσόδων της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας (τηλ.2226350032-022-038) και των Λ. Αιδηψού (τηλ.2226350311-308).
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/05/2019Posted by Admin

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ». στα πλαίσια της με Α.Π. 817/29-01-2018 απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5008966 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ιστιαία, 17/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 5744

Προς: ΖΩΗ ΝΙΚ. ΚΑΪΝΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.5744/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/05/2019Posted by Admin

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» στα πλαίσια της με Α.Π. 817/29-01-2018 απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5008966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ιστιαία: 17/05/2019
Αρ.Πρωτ 5746
Προς: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.5746/2019.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

17/05/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 04/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

17/05/2019Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΙΣΤΙΑΙΑ 17-05-2019

ΑΡ. Πρωτ.: 5728

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης μελετών και έργων με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
2. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 900/τεύχος Β/17-03-2017)του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία απόφαση ορίστηκε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»
3. Την με αριθμό 6/2019 Μελέτη του τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
4. Το υπ’ αρίθμ. 5595/15-05-2019 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ.κ. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΣΤΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ (επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 212/17 μελέτης).
5. Την με αριθμό 401/16-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 7.149,84 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7422.001 οικονομικού έτους 2019.
6. Την με αριθμό 82/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΨΨΜΩΕ7-ΕΒΝ) περί ορισμού χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.)

Ανακοινώνει
Τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργα με τίτλο :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ.κ. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΣΤΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.149,84 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), την Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.
Παρακαλούνται οι ορισμένοι Υπάλληλοι με την (6) σχετική για τις ενέργειές τους

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΤΕΕ Εύβοιας
(αποστολή με email: tee_hal@tee.gr)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

17/05/2019Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΙΣΤΙΑΙΑ 17-05-2019

ΑΡ. Πρωτ.: 5727

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης μελετών και έργων με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
2. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 900/τεύχος Β/17-03-2017)του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία απόφαση ορίστηκε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»
3. Την με αριθμό 5/2019 Μελέτη του τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
4. Το υπ’ αρίθμ. 5594/15-05-2019 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ (επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 64/18 μελέτης).
5. Την με αριθμό 400/16-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.600,40 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7422.002 οικονομικού έτους 2019.
6. Την με αριθμό 82/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΨΨΜΩΕ7-ΕΒΝ) περί ορισμού χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.)

Ανακοινώνει
Τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργα με τίτλο :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.600,40 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), την Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.
Παρακαλούνται οι ορισμένοι Υπάλληλοι με την (6) σχετική για τις ενέργειές τους

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΤΕΕ Εύβοιας
(αποστολή με email: tee_hal@tee.gr)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16/05/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 16/05/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5692

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 17η Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Δημητρίου Βασιλείου και λοιπών έντεκα, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 1635/476/16-05-2019.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Γεωργίου Πατσούρα και λοιπών τεσσάρων, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 1638/477/16-05-2019.
3. Έγκριση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στο συνεκτικό τμήμα του Οικ. Βιστρίτσα Νέας Συνασού.
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 53/2019 ΑΟΕ).
5. Έγκριση του υπ΄αριθ. 5662/16-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

15/05/2019Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ
Αρ. Πρωτ. 5636

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 2) την αριθµ. 124/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3) την αριθµ. 366/2018 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981), 4) την αριθμ.196/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5) την αριθ. 82/2019 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής.
Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, Έκτασης:
α. 125,00 m2, που βρίσκονται ανατολικά της πλατείας (δίπλα Μνημείου Ηρώων).
β. 64 μ2 που βρίσκονται δυτικά της πλατείας (όπισθεν περιπτέρου Κομποθανάση), για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2019.

Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα παραχωρηθούν είναι στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας.
α. Έκτασης 125,00 m2, που βρίσκονται ανατολικά της πλατείας (δίπλα Μνημείου Ηρώων).
β. Έκτασης 64 μ2 που βρίσκονται δυτικά της πλατείας (όπισθεν περιπτέρου Κομποθανάση)

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύμφωνα µε την αριθ. 196/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.
Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 28/5/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:0 στο Δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιων της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 366/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 4/5/2019 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).

1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία πρέπει να προσκομίσουν.
α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος.
β. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ. Δημοτική ενημερότητα.

2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την
έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, ο καταστηµατάρχης υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00
Πληροφορίες: Κα Αθηνά Μαρκαντώνη, τηλέφωνο.: 2226-3-50014.

ΙΣΤΙΑΙΑ 15- 05- 2019

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Α.Ο.Ε..

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-05-2019

13/05/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.πρωτ.24923/4-4-2019 Απόφαση του κ.Υπουργού Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13/05/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/5/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5506

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

Επί αιτήσεων των εκπροσώπων των συνδυασμών Μαζί για το Αύριο, Πρόταση Ουσίας, Λαϊκή Συσπείρωση, Δυναμική Πρωτοβουλία, σχετικά με άδεια χρήσης Δημοτικού Χώρου για ομιλίες προεκλογικής περιόδου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

10/05/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΕΝΤΥΠΟ 2.

ΕΝΤΥΠΟ 3.

ΕΝΤΥΠΟ 4.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/05/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 06/05/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5225

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ΄άρθρο 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ΄αριθ. 1182/60313/19-4-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση υπαλλήλου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας την 13-05-2019.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά τη συζήτηση της από 13/3/2018 με αριθ. κατάθεσης 4/2018 έφεσης του Δήμου κατά του Αθανασίου Σταθαρά.
4. Επί της αριθ. 124/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Επί της αριθ. 14/2019 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εξέταση της αριθ. 4/2019 απόφασης Τοπ. Σ/λίου Ιστιαίας περί Παραχώρησης Κοινοχρήστου Χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ