Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αριθμ. Πρωτ.12898/24-8-15

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ιστιαία, στις 28 Αύγουστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού οικονομικού έτους 2016 (άρθρα 63δ & 266 του Ν.3852/2010)Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Θέμα 2. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

This entry was posted on Monday, August 24th, 2015 at 7:18 PM and is filed under Δήμαρχος. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.