ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/11/16

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διάθεση πίστωσης.
3. Επί του υπ’ αρ. 14004/26-10-2016 εγγράφου του πρώην Δημάρχου κ. Ζάχου Χριστοφή.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Α15/608 Δικογραφία.
5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Η13/557 Δικογραφία.
6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα της κ. Κωστούλα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

This entry was posted on Thursday, October 27th, 2016 at 1:05 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.