Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 5.3.2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Δημήτριος Ζουπανιώτης

This entry was posted on Friday, February 24th, 2017 at 10:34 AM and is filed under Δημοτικό Συμβούλιο - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.