5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05-04-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Απόφαση εκλογής Αντιπροέδρου.
2.Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.Εξέταση της υπ.αριθμ. 1261/7-2-2017 αίτησης της κας. Θεοδοσιάδου Ελένης με θέμα μονοδρόμηση του οικοδομικού τετραγώνου 18 στην Ιστιαία.
4.Προεγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Friday, March 31st, 2017 at 1:25 PM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.