ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

This entry was posted on Friday, March 31st, 2017 at 1:31 PM and is filed under Δήμαρχος. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.