ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-04-2017

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπ’ αρ. Ζ16/156 Δικογραφία
3.Έγκριση του υπ’ αρ. 3732/6-4-17 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017 και 2018 (αρ. μελ. 2/2017) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών.
4.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αρ. 978/2-2-17 έγγραφο τμήματος εσόδων.
5.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για απόφαση σχετικά με υπόθεση κ. Κραβαρίτη Στρατή.
6.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αρ. Δ16/265 Δικογραφία
7.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με εξώδικη δήλωση του κ. Τριποδάκη Άρη-Πέτρου
8.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με έγγραφο της Ανεξαρτήτου Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη
9.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Αναστασίου Βαλμά
10.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για γνωμοδότηση για υπόθεση Α.Τσανακάκη & Σια Ο.Ε.
11.Έγκριση πρόσκλησης για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών/εργοληπτών δημ. Έργων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
12.Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων εργολάβων του άρθ. 118 παρ.5 που θα συμμετάσχουν στην υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση έργων
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται

This entry was posted on Monday, April 10th, 2017 at 6:32 AM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.