7η Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Εξέταση της από 19-4-2017 αίτησης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για παραχώρηση της Πλατείας Ιστιαίας για τη διεξαγωγή της Ανθοκομικής Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί 29, 30 Απριλίου και 1 Μαΐου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Monday, April 24th, 2017 at 12:51 PM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.