ΚΑΝΟΝΙΟΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ.
3. ΚΟΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ.

This entry was posted on Friday, May 5th, 2017 at 11:02 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.