ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-05-17

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017
3. Επί του υπ’ αρ. 2524/8-3-2017 εγγράφου του τμήματος εσόδων
4. Επί του υπ’ αρ. 4961/2-5-2017 εγγράφου του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αρ. 166/2017 απόφασης Μον. Πρωτ. Χαλκίδας
6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αρ. 81/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Δ.Καρπαθάκη κλπ.
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Κ.Νικολάου κλπ.
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Ν.Κατούνη κλπ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

This entry was posted on Monday, May 8th, 2017 at 1:09 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.