11η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-06-17

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Κυκλοφοριακή επέμβαση στην Ιστιαία.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8217/19-6-2017 αίτησης της κας. Κουντούρη Ευσταθίας για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της οικίας της, δ/νση Ιωάννη Μεταξά αρ.2 στην Ιστιαία.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6990/30-5-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη με θέμα : παραχώρηση πλατείας για πολιτιστική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Friday, June 23rd, 2017 at 11:32 AM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.