Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 04-07-2017

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 04 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.- Εκμίσθωση υπ’ αριθμ.290 τεμαχίου, κατηγορίας Δ΄, έκτασης 5.625 μ2, στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

This entry was posted on Friday, June 30th, 2017 at 12:35 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.