ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω άμεσης ανάγκης ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων Δήμου επειδή συντρέχουν λόγοι Δημόσιας υγείας εν όψει της θερινής περιόδου), που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Διάλυση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 7558/7-6-2017 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, μεταξύ του Δήμου και του Ανάργυρου Λαζάρου λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων του προμηθευτή (σχετ. η αριθ. 115/2017 Α.Ο.Ε).
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

This entry was posted on Tuesday, July 11th, 2017 at 2:52 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.