ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/07/2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017»

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017 για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων αυτής»

Ιστιαία 21/07/2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

This entry was posted on Friday, July 21st, 2017 at 1:13 PM and is filed under Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.