ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 08/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 8η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
2. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
3. Καθορισμός των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου για προσωρινή εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ψησταριές-Ταβέρνες, κατά την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
4. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
5. Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων σχετικά με την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Kατάρτιση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών, συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2017.
8. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού κα

This entry was posted on Thursday, August 3rd, 2017 at 12:54 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.