ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΚΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 351/08-08-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Προς το Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 14η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2017».
ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
ΘΕΜΑ 3ο:: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ιστιαία 08-08-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

This entry was posted on Thursday, August 10th, 2017 at 10:48 AM and is filed under Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.