13η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01-09-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Εξέταση της υπ.αριθμ. 5303/5-5-2017 αίτησης της RURAL CINNECT ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2.Εξέταση της υπ.αριθμ. 10225/26-7-2017 αίτησης της Desislava Ilieva για προέγκριση καταστήματος (κερματοπαιχνίδια).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Monday, August 28th, 2017 at 12:10 PM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.