ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Σχετικά με την υπ’αριθμ. πρωτ: 11632/2017 Διακήρυξη του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για «ταχυδρομικά τέλη» ετών 2017-2018 , διευκρινίζεται ότι λανθασμένα εγγράφτηκε στο άρθρο 6.3 «Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και η συνολική δαπάνη αριθμητικώς και ολογράφως ,υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος».Στο συγκεκριμένο έντυπο δεν προβλέπεται πεδίο για το συνολικό ποσό της προσφοράς και επιπλέον δεν υπάρχουν ποσότητες ώστε αυτό να υπολογισθεί.
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το συνολικό ποσό της προσφοράς επομένως η προσφορά θα αφορά την τιμή ανά τεμάχιο.
Εκ του Δήμου

This entry was posted on Monday, September 4th, 2017 at 2:06 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.