Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27-09-2017

Σας καλούμε να παραστείτε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 163 του Ν. 3463/2006), του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:
«Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού, έτους 2015».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

This entry was posted on Friday, September 22nd, 2017 at 11:17 AM and is filed under Δημοτικό Συμβούλιο - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.