Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26-09-2017

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή : α) Προσυμφώνου αγοράς δύο οικοπέδων, στις Τοπικές Κοινότητες Ωρεών και Ασμηνίου, για την κατασκευή αντλιοστασίων και β) Προσυμφώνου απλής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας LIDL Ελλάς Α.Ε., για την κατασκευή αντλιοστασίου, που αφορούν το έργο ¨ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ¨.
2)΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.85/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
3)΄Εγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
4) Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

This entry was posted on Friday, September 22nd, 2017 at 12:28 PM and is filed under Δημοτικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.