15η Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 5η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 19/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα : «Επί αίτησης του Χαράλαμπου Χρυσανθόπουλου, με θέμα , Εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου στα Λ.Αιδηψού».
2. Εξέταση της υπ.αριθ. 16019/7-11-2017 αίτησης του κ. Σκοτινιώτη Γεωργίου του Δημητρίου για παραχώρηση 250 τ.μ στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκαταστήσει πίστα πάγου και περιστρεφόμενο παιδικό καρουζέλ από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και άδεια λειτουργίας για τα παραπάνω παιχνίδια.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Monday, December 4th, 2017 at 2:15 PM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.