ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 8η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ανάκληση της αριθ. 237/2017 ΑΟΕ με θέμα «Επί των αρ. 50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ», λόγω παρέλευσης προθεσμίας και λήψη νέας.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 11-9-2017 αγωγή του Νικολάου Φαράντου.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 5-10-2017 αγωγή του Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου.
5. Καθορισμός των όρων διενέργειας φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας για εγκατάσταση οργάνων παιδικής Χαράς.
6. Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

This entry was posted on Monday, December 4th, 2017 at 11:58 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.