ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034.

This entry was posted on Monday, September 10th, 2018 at 3:02 PM and is filed under Uncategorized, Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.