Οριστικά αποτελέσματα εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
1 598/30-05-2018 ΕΣΠΑ
2 638/01-06-2018 ΕΣΠΑ
3 628/01-06-2018 ΕΣΠΑ
4 651/04-06-2018 ΕΣΠΑ
5 715/07-06-2018 ΕΣΠΑ
6 647/04-06-2018 ΕΣΠΑ
7 578/29-05-2018 ΕΣΠΑ
8 616/31-05-2018 ΕΣΠΑ
9 606/31-05-2018 ΕΣΠΑ
10 566/25-05-2018 ΕΣΠΑ
11 604/31-05-2018 ΕΣΠΑ
12 725/08-06-2018 ΕΣΠΑ
13 564/25-05-2018 ΕΣΠΑ
14 607/31-05-2018 ΕΣΠΑ
15 608/31-05-2018 ΕΣΠΑ
16 645/04-06-2018 ΕΣΠΑ
17 612/31-05-2017 ΕΣΠΑ
18 634/01-06-2018 ΕΣΠΑ
19 582/29-05-2018 ΕΣΠΑ
20 625/01-06-2018 ΕΣΠΑ
21 630/01-06-2018 ΕΣΠΑ
22 674/05-06-2018 ΕΣΠΑ
23 812/18-06-2018 ΕΣΠΑ
24 712/07-06-2018 125
25 746/08-06-2018 125
26 649/04-06-2018 120
27 657/04-06-2018 120
28 596/30-05-2018 115
29 650/04-06-2017 115
30 687/06-06-2018 115
31 693/06-06-2018 115
32 699/06-06-2018 115
33 717/07-06-2018 115
34 769/11-06-2018 115
35 563/25-05-2018 110
36 732/08-06-2018 110
37 567/25-05-2018 100
38 655/04-06-2018 100
39 719/08-06-2018 100
40 750/08-06-2018 100
41 762/11-06-2018 100
42 652/04-06-2018 95
43 771/11-06-2018 95
44 774/11-06-2018 95
45 671/05-06-2018 90
46 743/08-06-2018 90
47 709/07-06-2018 45
48 770/11-06-2018 45
49 696/06-06-2018 40
50 752/11-06-2018 40
51 766/11-06-2018 40
52 594/30-05-2018 35
53 654/04-06-2018 35
54 726/08-06-2018 25
55 633/01-06-2018 20
56 700/06-06-2018 20

Στον Παιδικό Σταθμό Ιστιαίας εγγράφονται όλα τα νήπια.

Β.-Καταρτίζει την λίστα αξιολόγησης και μοριοδότησης νηπίων Παιδικού Σταθμού Λ.Αιδηψού, οριστικά αποτελέσματα, ως κατωτέρω :

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
A/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
1 646/04-06-2018 ΕΣΠΑ
2 617/31-05-2018 ΕΣΠΑ
3 545/22-05-2018 ΕΣΠΑ
4 758/11-06/2018 ΕΣΠΑ
5 613/31-05-2018 ΕΣΠΑ
6 759/11-06-2018 ΕΣΠΑ
7 716/07-06-2018 ΕΣΠΑ
8 747/08-06-2018 ΕΣΠΑ
9 694/06-06-2018 120
10 635/01-06-2018 110
11 729/08-06-2018 95
12 781/11-06-2018 95
13 593/29-05-2018 90
14 751/08-06-2018 90
15 691/06-06-2018 80
16 714/07-06-2018 75
17 690/06-06-2018 75
18 695/06-06-2018 45
19 727/08-06-2018 35
20 768/11-06-2018 35
21 581/29-05-2018 25
22 626/01-06-2018 25

Στον Παιδικό Σταθμό Λ.Αιδηψού εγγράφονται όλα τα νήπια.

Γ.-Η κατωτέρω αίτηση βρέθηκε εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου δεν μοριοδοτήθηκε.
1 787/12-06-2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2018

This entry was posted on Thursday, September 27th, 2018 at 11:11 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.