Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/5/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5506

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

Επί αιτήσεων των εκπροσώπων των συνδυασμών Μαζί για το Αύριο, Πρόταση Ουσίας, Λαϊκή Συσπείρωση, Δυναμική Πρωτοβουλία, σχετικά με άδεια χρήσης Δημοτικού Χώρου για ομιλίες προεκλογικής περιόδου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Monday, May 13th, 2019 at 9:37 AM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.