7η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/06/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6746

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αρίθμ. 6692/12-06-2019 αίτησης της κας Κονοβέση Τσιριγώτη Ολυμπίας για άδεια ίδρυσης επιχείρησης «Τοποθέτηση κερματοπαιγνίων σε υπαίθριο χώρο έναντι ΚΥΕ ιδιοκτησίας της.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6639/11-06-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ωρεών για «Έγκριση εργασιών στο χώρο του Ηρώου των Ωρεών».
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6688/12-06-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς για τη διεξαγωγή πανηγυριού και ρεμπέτικης βραδιάς στις 20 Ιουλίου 2018 και 16 Αυγούστου 2019 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

This entry was posted on Friday, June 14th, 2019 at 9:36 AM and is filed under Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.