ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει όπως υποχρεούνται από το άρθρο 1 παρ. 1 της Π.Δ. 4/2012 στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, όπως προβούν στον άμεσα καθαρισμό τους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

This entry was posted on Friday, June 14th, 2019 at 12:09 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.