ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 31/07/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8861

Πληροφορίες: Γερογεώργη Μαρία
ΤΗΛ:2226350048
FAX:2226056163

Παραλήπτες:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Εδρα: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης (από 01/09/2019 ως 31/08/2020) των υπηρεσιακών οχημάτων . και μηχανημάτων του, όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.570,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:10-6253,15-6253,20-6253,25-6253,30-6253 με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και από ώρα 10.00 π.μ ως 11.00 π.μ. στο δημαρχιακό κτίριο Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά στην επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο .
Η ασφάλιση θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ: 8648/26-07-2019 τεχνικής έκθεσης του τμήματος Προμηθειών του Δήμου

Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της ως ανω τεχνικής έκθεσης

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

This entry was posted on Wednesday, July 31st, 2019 at 12:02 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.