Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 28 . 08 . 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 10078
Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ : 2226 3 50037

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου
(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, (πλατεία Ιστιαίας) την 01 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ

This entry was posted on Wednesday, August 28th, 2019 at 10:44 AM and is filed under Δημοτικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.