Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Αρ.πρωτ. 961/17-10-2019
«Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης»

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ , η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 18 του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός» και Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ.

2.Εξουσιοδότηση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank

3.«Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του ΝΠΔΔ , αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

*Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Γεώργιος Ανδρέου

This entry was posted on Thursday, October 17th, 2019 at 2:09 PM and is filed under Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγύη, Παιδεία - Αθληρισμός Ν.Π.Δ.Δ.. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.