Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ.

ΣΜΠΕ ΤΕΛΙΚΟ.

ΧΑΡΤΕΣ Ρ.2.1.

ΧΑΡΤΕΣ Α3.3.1._3.2.

This entry was posted on Tuesday, October 29th, 2019 at 12:17 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.