Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ιστιαία 07 . 11. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 13140

ΘΕΜΑ: Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.-

Σας καλούμε να παραστείτε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 163 του Ν. 3463/2006), του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

«Επί της υπ’ αριθμ.74/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισµού-Απολογισμού) χρήσης 2016 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

This entry was posted on Thursday, November 7th, 2019 at 1:16 PM and is filed under Δημοτικό Συμβούλιο - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.