ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 21/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13184

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και πρόσκληση εργοληπτών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων τα Λ. Αιδηψού».
2. Επί του αριθ. 13202/21-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την Υπηρεσία «Ταχυδρομικών τελών».
3. Επί των αριθ. 12595 και 13127 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το υπόλοιπο του έτους 2018».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιστιαία 16-11-2018
Αρ.Πρωτ: 251

Η ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ενδιαφέρεται να προβεί στην δαπάνη για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.300,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 64.00.00.000 με τίτλο «Έξοδα κίνησης οχημάτων προγραμ. «Βοήθεια Στο Σπίτι»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά εώς την Παρασκευή 24/11/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στην Καρακάξη Αναστασία στον 1ο όροφο.
Η υπηρεσία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ. 71/2018 τεχνικής περιγραφής της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.(ατομικές)
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).

4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Πρόεδρος
Χαρβαλιάς Ιωάννης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

16/11/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19/11/2018

15/11/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 15/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12832

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί Αναπροσαρμογής Τελών».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2018.
5. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2018.
6. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2019 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
7. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2019 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση του.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας σε συζήτηση αίτησης ανακοπής του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 15-11-2018

Αριθ. Πρωτ :12776

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Λυμπέρης Γεώργιος

15η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/11/2018Posted by Admin

15η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 15/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12728

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 12551/12-11-2018 αίτησης του Καλατζή Ματθαίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν της οικίας του στην Τ.Κ.Αιδηψού.
3. Εξέταση του υπ.αρ. 12391/8-11-2018 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση του περιπτέρου της κας. Τριανταφυλλίας Καραμουζά στην θέση επί της πλατείας Ιστιαίας, απέντι της εισόδου του Δημαρχείου.
4. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας για την προσωρινή εγκατάσταση πίστας παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-19.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

14/11/2018Posted by Admin

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WELCOME
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

08/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, για το έτος 2018, ορίσθηκε από 5 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και θα πραγματοποιείται, τις εργάσιμες ημέρες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 6/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12190

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με αριθ. 7220/04-10-20218 απόφαση Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 6η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί ανάθεσης έργου σε εργολήπτη κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω έκτακτης ανάγκης.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος.
3. Επί του αριθ. 11728/30-10-2018 εγγράφου του Αναπληρωτή Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών με θέμα «Παροχή Γνωμοδότησης» (επί αιτήσεως κας Βάϊας Κίτσιου).
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ. Χριστοφή Ζάχου, την 19-11-2018.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατά την συζήτηση της Έφεσης του κ. Χρήστου Δελχά κατά του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

05/11/2018Posted by Admin

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 05-11-2018

Αριθ. Πρωτ :11971/1-11-18

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 με θέμα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών

02/11/2018Posted by Admin

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών με την διαδικασία της
διαπραγµάτευσης των άρθρων 32 παρ.2γ και 269 παρ.δ του Ν.4412| 2016
για την εκτέλεση έργου με τίτλο “Κατεπείγουσα Αποκατάσταση των πλακών
κάλυψης του Θερµοποτάµου στις διασταυρώσειςτων οδών 28ης Οκτωβρίου,
Ερµού, Ηρακλέους και Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού”
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/11/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 30-9-2018 και για λόγους δημόσιας υγείας), που θα γίνει την 2α Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (Πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας από 30-9-2018.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νομό Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 61.991,11 €(με ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
10-6641.001, 10-6643.001, 15-6641.001, 20-6641.001, 25-6641.001, 25-6642.001, 30-6641.001, 35-6644.001
Η Δημοπρασία θα γίνει την , την 13η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , 2ος όροφος. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 20η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
2. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3. ΤΕΥΔ.

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/10/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 30 . 10. 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 11849

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 31 του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.72/2018 μελέτης του έργου ΄΄Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων στα Λ.Αιδηψού΄΄ και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
2.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω ορατού κινδύνου άμεσης κατάρρευσης των πλακών επικάλυψης του ποταμού, πρόκλησης ατυχήματος και άμεσου κίνδυνου σοβαρού τραυματισμού ή και απώλειας ζωών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-10-18

26/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί του αριθ. 11340/22-10-2018 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «Ταχυδρομικών τελών».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Έγκριση του από 23/10/2018 πρακτικού για την ανακήρυξη οριστικών αναδόχων σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 08-11-2018, κατά την συζήτηση της από 29-9-2018 αίτησης αναστολής του Παπανδρέου Φώτιου κατά της ΑΕΠΠ και κατά του Δήμου.
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το υπόλοιπο έτους 2018 και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.
6. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 206/2018 ΑΟΕ).
7. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 207/2018 ΑΟΕ).
8. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αναστασίας Σίδερη (σχετ. 202/2018 ΑΟΕ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 31/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 26-10-2018

Αρ. Πρωτ 231

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 31η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 26 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 29/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 25-10-2018

Αρ. Πρωτ 230

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών

Ιστιαία 25 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ

25/10/2018Posted by Admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λ.Αιδηψού και του γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμένης αξίας 4.999,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 60-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την 30/10/2018 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο «Γκέσση» ,3ος όροφος.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 1067/31-08-2018 τεχνικής έκθεσης (ΑΔΑΜ: 18REQ003893495) όπως φαίνονται αναλυτικά κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΧΑΡΤΟΝΙΑ (KΟΥΣΕ 70X100) ΤΕΜ 50
2 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (50Χ70) ΤΕΜ 600
3 ΧΑΡΤOΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ (50Χ70) ΤΕΜ 100
4 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΒΕΛΟΥΤΕ (50Χ70) ΤΕΜ 100
5 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ(50Χ70) ΤΕΜ 60
6 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΙΖΕ (50Χ70) ΤΕΜ 50
7 ΧΑΡΤΟΝΙΑ animal print (50Χ70) ΤΕΜ 40
8 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ (50Χ200) ΤΕΜ 30
9 ΧΑΡΤΙ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΤΕΜ 20
10 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ (ΧΑΡΤΟΝΙ 50Χ70) ΤΕΜ 30
11 ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 45
12 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Α4 ΤΕΜ 4
13 ΑΦΡΩΔΕΣ ΦΥΛΛΑ Neon (ΠΑΚΕΤΟ 5 ΦΥΛΛΩΝ 29Χ39) ΤΕΜ 20
14 ΤΣΟΧΑ ΡΟΛΟ (45Χ5) ΤΕΜ 3
15 ΜΠΛΟΚ ΤΣΟΧΑΣ (20Χ30 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 12
16 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΕ (25Χ35 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 20
17 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΛΕΠΤΕΣ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 15
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 24 ΧΡΩ. ΤΕΜ 30
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ glitter ΣΕΤ 8 ΧΡ. ΤΕΜ 10
20 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΧΡΩΜ. ΤΕΜ 15
21 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 20
22 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ (30 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
23 ΠΟN ΠΟN (25 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
24 ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ(100 m X 1 mm) ΤΕΜ 4
25 MIX glitter ΣΤΑΝ 30 ΤΜΧ ΤΕΜ 4
26 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 20
27 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 10
28 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 74 ΤΜΧ ή 150 ΤΜΧ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ) ΤΕΜ 30
29 ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ 40gr ΤΕΜ 20
30 ΚΟΛΛΕΣ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΟΛΗΝΑΡΙ 20gr ΤΕΜ 200
31 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lit ΤΕΜ 8
32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 16
33 ΧΑΝΤΡΕΣ διάφορα χρώματα (300ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 8
34 ΚΟΥΜΠΙΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 24 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 12
35 ΧΟΡΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 40gr) ΤΕΜ 30
36 ΧΡΩΜΑ ΒΙΤΡΟ (ΒΑΖΟ 16ml) ΤΕΜ 12
37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ (42Χ32 ΚΡΑΦΤ) ΤΕΜ 100
38 ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ (ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ 24mm) ΤΕΜ 10
39 ΜΑΛΛΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 350gr ΤΕΜ 5
40 ΛΙΝΑΤΣΑ ΡΟΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (0,5m x5m) ΤΕΜ 2
41 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ διάφορα χρώματα 50gr ΤΕΜ 2
42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ (15χιλ x 10 μετρα) ΤΕΜ 2
43 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 45mm ΤΕΜ 80
44 ΦΤΕΡΑ mix colour ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 30ΤΜΧ ΤΕΜ 20
45 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΕΜ 20
46 ΠΙΝΕΛΑ ΤΕΜ 10
47 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
48 ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ Ν3 ΤΕΜ 25
49 ΠΑΛΕΤΕΣ ΤΕΜ 6
50 ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
51 ΚΟΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΗ (ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 250ml ΤΕΜ 10
52 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ (canson A4) ΤΕΜ 40
53 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΕΜΠΕΡΑ (διαφιρα χρωματα) 1lit ΤΕΜ 2
54 ΠΑΣXΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 10
55 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 11ΤΜΧ ΤΕΜ 10
56 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΠΕΖ ΠΑΣXΑΛΙΤΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
57 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 20ΤΜΧ ΤΕΜ 10
58 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100gr ΤΕΜ 10
59 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 4
60 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΤΕΜ 4
61 ΝΙΦΑΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
62 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 10
63 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 25χιλ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ Α4 ΤΕΜ 10
64 ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 ΣΕΤ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 30
65 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜ 40
66 ΜΟΛΥΒΙΑ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
67 ΓΟΜΕΣ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
68 ΞΥΣΤΡΕΣ (ΚΟΥΤΙ 24 ΤΜΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ) ΤΕΜ 4
69 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 400Φ ΤΕΜ 10
70 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ UHU parafix ΚΑΡΤΕΛΑ 80 ΤΜΧ ΤΜΧ 15
71 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 6m ΤΕΜ 10
72 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 20 ml ΤΕΜ 10
73 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 4ml ΤΕΜ 10
74 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 5
75 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 5
76 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 9
77 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ 8CM FIΒER ΤΕΜ 180
78 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 6
79 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α3 (80 micro ΠΑΚΕΤΟ 100Φ) ΤΕΜ 2
80 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΑΠΛΗ Α4 με τρυπες 100 τεμ ΤΕΜ 9
81 ΧΑΡΤΙ Α4 MIX PASTEL 250Φ ΤΕΜ 8
82 ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΙΧ ΕΝΤΟΝΟ250Φ ΤΕΜ 8
83 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 400ΤΜΧ ΤΕΜ 2
84 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ TEM 10
85 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 8
86 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΕΝ 40
87 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 10
88 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 13
89 ΝΤΟΣΙΕ – ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 18
90 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 15
91 ΜΕΛΑΝΙ ΥΓΡΟ για ταμπόν TEM 2
92 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (σύρματα Νο64 KOYTI 10 TMX 20KOYTAKIA) TEM 3
93 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ (σύρματα Νο 24/6 KOYTI 10 TMX 30KOYTAKIΑ) ΤΕΜ 3
94 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (σύρματα Νο 120) ΤΕΜ 2
95 ΚΛΑΣΕΡ Α4-8-32 ΤΕΜ 40
96 ΚΛΑΣΕΡ Α4 4-32 ΤΕΜ 40
97 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 5
98 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 1 kgr ΤΕΜ 2
99 ΦΑΚΕΛOI ΓΚΡΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 150
100 ΦΑΚΕΛOI ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 135
101 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ 20 ΦΥΛΩΝ ΤΕΜ 20
102 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500gr ΤΕΜ 25
103 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 12cm 25Χ35 ΤΕΜ 20
104 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 25Χ35 ΡΑΧΗ 12cm ΤΕΜ 20
105 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ 4

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

H Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-10-18

25/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 26η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευμορφίας Πέπλη, Νικ. Μαμούχα, και Δημ. Αλεξίου, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 3711/3712/906/25-10-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ